40 – LECIE INSTYTUTU FIZYKI MOLEKULARNEJ

GALERIA FOTOGRAFII

W 1975 roku w Poznaniu został utworzony Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, ale jego początki sięgają już roku 1953, kiedy to powstał Zakład Ferromagnetyków i Ferroelektryków będących filią Instytutu Fizyki PAN w Warszawie. W poniedziałek 18 maja 2015 w Auli Ośrodka Nauki PAN Instytut Fizyki Molekularnej PAN obchodził swój jubileusz 40 lecia. Jednym z gości uroczystości był Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb.

 

Prace naukowe Instytutu dotyczą przede wszystkim badań podstawowych w zakresie fizyki fazy skondensowanej. Prowadzone są w 14 zakładach badawczych metodami doświadczalnymi i teoretycznymi. Każdego roku pracownicy Instytutu publikują około 140 artykułów w czasopismach o międzynarodowym zasięgu oraz prezentują około 200 prac na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Mniej więcej połowa tych prac powstaje w ramach współpracy z partnerami zagranicznymi. Obecnie w ramach Studium Doktoranckiego rozprawy doktorskie w zakresie fizyki fazy skondensowanej przygotowuje 19 osób.

Jubileusz był bardzo dobrą okazją, aby uhonorować naukowców pracujących na rzecz Instytutu. Wielu z nich otrzymało odznaczenia od Prezydenta RP.

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?