Posłowie chcą otwartego dostępu do usług online i zniesienia opłat roamingowych

Dostawcy internetowi nie byliby w stanie blokować lub spowalniać wybranych usług internetowych, z przyczyn ekonomicznych lub jakichkolwiek innych, zgodnie z projektem przepisów dotyczących “pakietu telekomunikacyjnego”, przyjętym przez Parlament w czwartek. Posłowie przegłosowali też zniesienie, od 15 grudnia 2015 roku, opłat roamingowych, naliczanych przy połączeniach za granicę wewnątrz Unii Europejskiej.

Sprawozdanie przygotowane przez Pilar del Castillo Vera (EPP,ES), zostało przyjęte 534 głosami za, przy 25 głosach przeciw oraz 58 wstrzymujących się od głosu.

Dostęp równy dla wszystkich

 

Parlamentarzyści chcą jasnych zasad zabraniających dostawcom internetu promowania jednych usług kosztem innych. Unijny regulator rynku telekomunikacyjnego BEREC ujawnił, że kilku dostawców utrudniało użytkownikom dostęp do Skype’a (serwisu, który służy do wykonywania połączeń telefonicznych przez internet).

Dostawcy internetu wciąż będą mogli oferować usługi wymagające wyższej jakości połączenia, takie jak wideo na żądanie czy przechowywanie dużej ilości danych istotnych dla przedsiębiorstw w chmurze, pod warunkiem, że usługi te nie będą zbytnio obciążały sieci i ograniczały dostępu lub jakości usług innych usługodawców.

Posłowie znacznie skrócili także listę wyjątków zaproponowanych przez Komisję Europejską, które zezwalałyby dostawcom na ograniczanie lub blokowanie dostępu do internetu. Ich zdaniem takie praktyki mogą być dozwolone tylko w przypadku wprowadzenia w życie orzeczenia sądu lub zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci. Jeśli “środki zarządzania ruchem” zostają podjęte, muszą być “przejrzyste, niedyskryminacyjne, proporcjonalne” oraz “stosowane tylko tak długo, jak jest to niezbędne”.

Posłowie podkreślili także, że dostęp do internetu powinien opierać się na zasadzie “neutralności sieci”, co oznacza zasadę równego traktowania całego ruchu internetowego, bez dyskryminacji, ograniczeń lub zakłóceń, niezależnie od nadawcy, odbiorcy, rodzaju, treści, urządzenia, usługi lub aplikacji.

 

Zniesienie opłat roamingowych od 2015 roku

 

Posłowie wprowadzili także poprawkę, która znosi opłaty roamingowe naliczane przy wykonywaniu połączeń telefonicznych, wysyłaniu wiadomości tekstowych oraz używaniu mobilnego internetu, za granicą, na terenie Unii Europejskiej, od 15 grudnia 2015 roku. Jeśli usługi te zostaną jednak wykorzystane w sposób “nieodpowiedni lub stanowiący nadużycie”, posłowie pozostawiają firmom telekomunikacyjnym możliwości naliczania dodatkowych opłat.

 

Kolejne kroki

 

Parlament Europejski przegłosował projekt przepisów w pierwszym czytaniu w celu podsumowania prac wykonanych do tej pory oraz przekazania skonsolidowanej wersji uzgodnień Parlamentowi wybranemu na kolejna kadencję. Dzięki temu, posłowie wybrani w maju, będą mogli zadecydować o podjęciu pracy wykonanej przez poprzedników, aby nie zaczynać od początku.

 

 

Linki

Przyjęty tekst dostępny będzie tutaj (od 03.04.2014)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html

Nagranie debaty (od 03.04.2014)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/search-by-date

EbS+

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=2&date=04/03/2014

Materiały audiowizualne

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=1307

Sylwetka sprawozdawcy – pakiet telekomunikacyjny – Pilar de Castillo (EPP, ES)

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/28390/PILAR_DEL+CASTILLO+VERA_home.html

Ścieżka legislacyjna – pakiet telekomunikacyjny

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0309(COD)&l=en

©2022 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?