Wolność Religii – Chrześcijanie w ONZ w Genewie

19-20 marca w związku z 40. sesją Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie, oficjalna delegacja PE odbędzie serię spotkań z najważniejszymi przedstawicielami instytucji zaangażowanymi w obrady. Delegacja poruszy szereg priorytetowych dla PE tematów takich jak wolność religii i przekonań, w tym szczególnie dramatyczną sytuację chrześcijan, w ślad za przyjętym na sesji plenarnej w styczniu z inicjatywy posła Andrzeja Grzyba sprawozdaniem z rekomendacjami poprawy skuteczności instytucji UE. Członkowie delegacji do Genewy skoncentrują się również na kwestii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w odniesieniu do praw człowieka. W spotkaniu PE reprezentował będzie m.in. poseł Andrzej Grzyb, koordynator Grupy EPL ds. Praw Człowieka.

 

źródło: http://www2.eppgroup.eu/pl/highlights/Zapowiedzi-wydarze%C5%84-tygodnia-%2818-22.03.2019%29%2C-Bruksela?usebuid=15040

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?