Parlament Europejski: PSL za wsparciem energii odnawialnej.

Parlament Europejski w środę 17 stycznia będzie głosował stanowisko negocjacyjne w sprawie dyrektywy o wspieraniu energii odnawialnej.

 

W ramach dyrektywy określone zostaną zasady wsparcia dla biopaliw po 2020 roku. Grupa Europejskiej Partii Ludowej chce pozostawienia obecnego limitu dla biopaliw rolniczych na poziomie 7% zamiast proponowanej obniżki do 3.8%. Zagwarantuje to utrzymanie obecnej produkcji i rentowność już poczynionych inwestycji.

 

Ustalony ma być również ogólny cel udziału energii odnawialnej w koszyku energetycznym. Polskie Stronnictwo Ludowe wspiera 35% cel udziału OZE dla całej UE do 2030r, wobec proponowanego przez Komisję Europejską celu 27%. Opowiada się również za pozostawieniem państwom członkowskim decyzji w kwestii wyznaczania i osiągania celów krajowych. Przy obecnie obowiązującym celu 20% OZE do 2020r, dla Polski wynosi on 15%.

 

Dyrektywa rozstrzygać również będzie kwestie wsparcia dla małych producentów i prosumentów.

©2021 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?