Członkowie sieci “Europa Cafe” w Brukseli

Poznali pracę Parlamentu Europejskiego, spotkali się z polskimi deputowanymi, m.in. posłem Andrzejem Grzybem,  ale przede wszystkim z osobami wspierającymi organizacje pozarządowe działające w Belgii – członkowie NGO zrzeszeni w sieci „Europa Cafe” odwiedzili Brukselę. Był to pierwszy tego typu wyjazd studyjny osób działających w różnego rodzaju stowarzyszeniach, grupach  i fundacjach. Organizatorem wizyty studyjnej jest Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA/ Centrum NGO Poznań.

Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń, podzielenie się spostrzeżeniami o znaczeniu organizacji pozarządowych w Polsce i Belgii oraz możliwościami współpracy lub finansowania działań tego typu stowarzyszeń. Dlatego głównym punktem było spotkanie z osobami wspierającymi działanie NGO w Belgii. Obok wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i możliwości stworzenia planu współpracy w przyszłości uczestnicy wyjazdu studyjnego mieli też okazję spotkania się z polskimi posłami w Parlamencie Europejskim. – Działalność NGO w ostatnich latach pokazuje jak duże znaczenie mają inicjatywy pozarządowe – powiedział Andrzej Grzyb, poseł EPL/ PSL. – Działacie na wielu polach i to z sukcesem. Jesteście przykładem osób, którym się chce działać, ale i uczyć. Szukać nowych dróg by ta praca miała jeszcze lepsze efekty.

Uczestnicy wyjazdu mięli też możliwość przyjrzenia się z bliska pracy Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej. Spotkali się także z przedstawicielami Komitetu Regionów. Poza intensywnymi debatami był też czas na zwiedzanie Brukseli oraz Antwerpii.

informacja za: Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA/ Centrum NGO Poznań.

AG NGO 05 2017 3

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?