Ruszyły wybory sołtysów i rad sołeckich- zachęcam do udziału

W całym kraju ruszyły wybory sołtysów i rad sołeckich. Potrwają przez kilka najbliższych miesięcy. Sołtysów oraz członków rad wybierają mieszkańcy poszczególnych sołectw w czasie zebrań, do udziału, w których zachęcam wszystkich Wielkopolan. Sołtys to pierwszy szczebel samorządu, przedstawiciel władz gminy, który jest najbliżej każdego z mieszkańców.

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata. Zgodnie z ordynacją muszą się odbyć najpóźniej do pół roku po wyborach samorządowych. Terminy wiejskich zebrań, w czasie, których będą wybierani sołtysi wyznaczają włodarze gmin a daty można znaleźć na stronach internetowych samorządów, rozsyłane są kurendami i wywieszane na słupach ogłoszeniowych.

– Funkcja sołtysa jest niezwykle ważna. Od sprawnego włodarza najmniejszej jednostki jaką jest wieś, jego umiejętności dialogu, aktywności w kontaktach społecznych a nierzadko i zaufaniu jakim darzą go mieszkańcy zależy rozwój sołectw oraz szybkie rozwiązywanie problemów i konfliktów – dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców wielkopolskich wsi do udziału w wyborach, ale i kandydowania.

Sołtysem może zostać każdy pełnoletni mieszkaniec danego sołectwa. Także by wziąć udział w głosowaniu trzeba mieć skończonych 18 lat.

Fragment z ordynacji wyborczej do wyborów sołtysa.

– Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 30 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. Wyboru dokonuje się większością zwykłą osób uprawnionych obecnych na zebraniu.
O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, zwołuje się zebranie wiejskie w II terminie, który może zostać wyznaczony na ten sam dzień. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbyte w II terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych mieszkańców uprawnionych do głosowania.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?