Adam Jarubas z wizytą na Dolnym Śląsku

fot. Dorian Zięba

GALERIA FOTOGRAFII

W miniony czwartek 26 lutego 2015 r. we Wrocławiu gościł Adam Jarubas – kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wizytę na Dolnym Śląsku rozpoczął w Archidiecezji Wrocławskiej, gdzie spotkał się z Arcybiskupem Metropolitą Wrocławskim Józefem Kupnym. Następnie na Ostrowie Tumskim w hotelu im. Jana Pawła II, odbyło się otwarte spotkanie z wyborcami, na którym kandydat przedstawił swój program i przekonywał Wrocławian do głosowania.

Po południu Adam Jarubas wziął udział w spotkaniu z działaczami Polskiego Stronnictwa Ludowego, samorządowcami, organizacjami rolniczymi i społecznymi z terenu województwa dolnośląskiego, które odbyło się w Sali Hotelu Argo, Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Na koniec kandydat PSL na Prezydenta RP gościł w świetlicy wiejskiej w Brzeziej Łące w podwrocławskiej gminie Długołęka, gdzie odbyło się spotkanie z sołtysami, członkami rad sołeckich, przedstawicielkami kół gospodyń wiejskich, mieszkańcami Gminy Długołęka i całego powiatu wrocławskiego. Posła do PE Andrzeja Grzyba, we wszystkich spotkaniach reprezentował asystent Dorian Zięba.

Adam Jarubas ma 40 lat. Od 2006 roku pełni funkcję Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Jest także wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego i z ramienia tej partii kandyduje na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pochodzi z Błotnowoli w gminie Nowy Korczyn. W latach 2002 – 2004 pracował jako wicedyrektor oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W 2002 został radnym powiatu buskiego. Od 2004 do 2006 był wicedyrektorem Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach. Więcej: www.jarubas.pl

Dorian Zięba

©2020 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?