BLOG: Poparcie PE dla Umowy Stowarzyszeniowej i Strefy Wolnego Handlu z Mołdawią

Już 30 listopada br. obywatele Mołdawii zdecydują czy chcą kontynuować dotychczasowe reformy zbliżające do UE oraz europejskich standardów i wartości. Wg. niezależnych badań 46% obywateli Mołdawii ocenia wysiłki dotychczasowej koalicji rządzącej bardzo dobrze lub raczej dobrze, 8% jest niezdecydowanych, a 45% wyraża opinie negatywne. Prognozy wyborcze, m.in. International Renaissance Institute (IRI), pokazują, że społeczeństwo mołdawskie jest bardzo podzielone i spolaryzowane. W sondażach przewodzi Partia Komunistyczna (ok. 34%), a siostrzana partia EPL, Partia Liberalno-Demokratyczna, przewodząca obecnie rządzącej Pro-Europejskiej Koalicji, ma drugi wynik (ok. 22%). Wraz z Liberalnymi Demokratami (12,30%) i Demokratyczną Partią Mołdowy (10%) ma szansę utrzymać większość i kontynuować reformy Pro-Europejskiej Koalicji. Przy wysokim odsetku niezdecydowanych (29,40%), każdy głos będzie się liczył, a każdy sygnał zachęty do dalszych pro europejskich wysiłków, ma kluczowe znaczenie.

W kontekście zbliżających się wyborów należy zwrócić uwagę na potężną presję jaką Rosja wywiera na Mołdawię, m.in. poprzez ograniczenia w eksporcie towarów na rynek rosyjski, grę surowcami energetycznymi. Niezwykle istotna jest również kwestia Mołdawskiego Naddniestrza, gdzie silne są ruchy separatystyczne (wspierane przez Rosję).

Pomimo ogromnej presji ze strony Rosji, Mołdawia od lat konsekwentnie podąża drogą ku Europie, systematycznie wdrażając pro europejskie reformy. W ubiegłym roku, podczas Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie Mołdawia parafowała umowę stowarzyszeniową, która została podpisana w czerwcu br.

Wielkim sukcesem Mołdawii jest wypełnienie wymagań UE i otrzymanie prawa ruchu bezwizowego (od kwietnia br. ok. 300 tyś. Mołdawian skorzystało z tej możliwości).

Kolejne osiągnięcie to dodatkowe 131 mln Euro z budżetu UE w myśl obowiązującej obecnie w polityce sąsiedztwa UE zasady “więcej za więcej”, czyli “więcej wsparcia i zbliżenia z UE, za więcej postępów w reformach”.

Ważnym sygnałem utwierdzającym Mołdawię w jej europejskim wyborze, jest także to, że celem pierwszej oficjalnej wizyty nowego Komisarza ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji Akcesyjnych Johannesa Hahna będzie właśnie Mołdawia.

Dzisiejsze poparcie PE dla Umowy Stowarzyszeniowej i Strefy Wolnego Handlu z Mołdawią, w niecałe 6 miesięcy od podpisania umowy, to kolejny ważny sygnał wspierający pro europejskie reformy. Jest to jednocześnie wezwanie dla krajów członkowskich UE do jak najszybszego zakończenie procesu ratyfikacyjnego.

Europejska Partia Ludowa wspierając pro europejskie wysiłki Mołdawian, wysyła przedstawicieli, by promować informację o dzisiejszej decyzji PE. Zaraz po zakończeniu dzisiejszych głosowań wraz z Posłami Michaelem Gahlerem i Jaromírem Štětiną wyruszamy do Mołdawii, dołączając do Posłanki Sandry Kalniete. Mamy nadzieję, zanieść obywatelom Mołdawii jak najlepsze wiadomości i budujące przesłanie “wytrwajcie, Europa jest z Wami”.

Źródło: www.andrzejgrzyb.blog.onet.pl

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?