#EPhearings2014 Johannes Hahn – doświadczenia z polityki regionalnej UE w polityce sąsiedztwa i rozszerzenia

W Parlamencie Europejskim trwają przesłuchania kandydatów na komisarzy Unii Europejskiej. Austriak Johannes Hahn – kandydat na komisarza ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia, został dziś przesłuchany przez Komisję Spraw Zagranicznych (AFET). W posiedzeniu komisji wziął udział poseł Andrzej Grzyb, który z ramienia Europejskiej Partii Ludowej zadał pytanie odnośnie kwestii zacieśniania współpracy między regionami i samorządami Unii Europejskiej, a krajami objętymi Polityką Sąsiedztwa. Poseł przypomniał również wieloletnie doświadczenie kandydata w zakresie polityki regionalnej i zapytał jak chce to wykorzystać w ramach nowych obowiązków.

Czy możemy się spodziewać większego nacisku na współpracę między regionami i samorządami UE z jednej strony i krajów objętych Polityka Sąsiedztwa z drugiej? Większego wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego? – pytał poseł PSL.

W odpowiedzi Johannes Hahn zaznaczył, że jego doświadczenie we wdrażaniu i wykorzystywaniu funduszy w ramach zewnętrznych instrumentów Unii Europejskiej było jednym z powodów, dla których przewodniczący Juncker zaproponował mu stanowisko komisarza. Hahn podkreślił również, że zależy mu na widoczności działań Unii w krajach sąsiedzkich i obiecał położyć nacisk na projekty związane z rozwojem regionów w Krajach Sąsiedzkich.

Opracowali Magdalena Herbik i Borys Brzeziński

Więcej na ten temat:

Strona PE poświęcona przesłuchaniom kandydatów Komisarzy

http://www.elections2014.eu/pl/new-commission/hearings

Profil Johannes’a Hahn’a kandydata na Komisarza ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji Akcesyjnych

http://www.elections2014.eu/pl/new-commission/hearing/20140917HEA64801

Zdjęcia: Biuro Prasowe EPL

Zobacz rownież:

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?