Rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Dziś przypada 76. Rocznica rozpoczęcia największego konfliktu XX wieku, który w każdym z krajów dotkniętych działaniami wojennymi spowodował niewyobrażalne starty w ludności i zniszczenia materialne. Na długie lata zmienił też mapę Europy. W  walce z okupantem duża rolę odegrały powołane przez Ludowców Bataliony Chłopskie a szefem Rządu na uchodźstwie pełnił Stanisław Mikołajczyk. 

 

Dziś wspominamy wszystkie ofiary II wojny światowej. Na całym świecie, w wyniku prześladowań ludności cywilnej, czystek etnicznych, wywózek obozów koncentracyjnych i działań na frontach, zginęły 33 miliony osób. W Polsce 6 milionów a straty materialne w naszym kraju wyniosły prawie 17 miliardów złotych.

 

II wojna światowa rozpoczęła się w Polsce. Przez lata za godzinę jej rozpoczęcia uważano 4.45 kiedy to pancernik szkolny Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzeliwanie Polskiej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.

 

Kilka lat temu badacze przeszłości odnaleźli materiały świadczące o tym, że trzy bombowce nurkujące z 3./StG 1, dowodzone przez Staffelkapitäna Oberleutnanta Brunona Dilleya zaatakowały most w Tczewie o godzinie 4.34.

 

Warto przypomnieć, że ludowcy stworzyli Stronnictwo Ludowe “Ruch”, które było silna organizacją konspiracyjną. Powołali też Bataliony Chłopskie, które pod względem liczebności były drugą, po Armii Krajowej, siłą zbrojną w okupowanym kraju. Z okupantem pod ich sztandarem walczyło 175 osób. Duże znaczenie miały też powstałe w 1941 roku Związek Pracy Ludowej “Orka” i Ludowy Związek Kobiet, które powołały Zielony Krzyż niosący pomoc sanitarną na froncie.

 

Ludowcy brali też czynny udział w tworzeniu Rządu Emigracyjnego. Po tragicznej śmierci generała Władysława Sikorskiego premierem został Stanisław Mikołajczyk.

 

zdjęcie: dzieje.pl

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?