W sprawie migracji konieczna jest międzynarodowa współpraca – Andrzej Grzyb w czasie debaty

Migracja to nie problem Unii Europejskiej… to problem świata – mówił w trakcie debaty o kryzysie imigracyjnym Andrzej Grzyb, poseł PSL do Parlamentu Europejskiego. Dyskusja o działaniach jakie należy podjąć, szczególnie w miejscach, które są początkiem emigracji, była kluczowym tematem sesji plenarnej w Strasburgu.

Bez wątpienia migracja to problem, którego nie uda się rozwiązać szybko. Przybywający z Syrii, Iraku oraz wielu krajów Afryki uchodźcy budzą wiele skrajnych emocji wśród mieszkańców krajów europejskich, ale i polityków. Dlatego Wspólnota musi podjąć kroki, pozwalające normować sytuację w sposób przemyślany podkreślał w trakcie swojego wystąpienia na sesji plenarnej w Strasburgu Andrzej Grzyb, który jest koordynatorem Europejskiej Partii Ludowej w podkomisji praw człowieka (DROI) oraz współprzewodniczącym polskiej delegacji w EPL.

–  Bezprecedensowa presja migracyjna to nie problem Unii Europejskiej … to problem Świata. Ze względu na podmioty zaangażowane, ze względu na skalę. Należy dołożyć wszelkich możliwych starań by do jego rozwiązania – tak, co do przyczyn jak i bieżących skutków humanitarnych i presji migracyjnej – włączyć cały świat. Tak UE jak i wszystkie kraje członkowskie muszą podjąć w tym celu ofensywę dyplomatyczną na arenie ONZ, NATO i innych globalnych instytucji.
Zaznaczył również że pomoc humanitarna, dofinansowanie dla obozów uchodźców w Libanie, Jordanii czy Turcji, albo działania militarne zmierzające do zakończenia konfliktu w Syrii czy Iraku nie przyniosą natychmiastowych efektów. Sytuację skomplikowała dodatkowo obecność militarna Rosji w kraju rządzonym przez reżim Asada. Wspólnota przekazała już miliard Euro pomocy dla uchodźców na Bliskim Wschodzie. Andrzej Grzyb pytał retorycznie czy to wystarczy?.

– Obawiam się, że tylko doraźnie, skoro sama Turcja na przyjęcie migrantów na swoim terytorium wydała w ostatnim czasie już ponad 7 mld Euro. 15 października na szczycie UE podjęto decyzję o dodatkowej pomocy dla Turcji w wysokości 3 mld Euro, na działania zmierzające do opanowania ruchu uchodźców – dodał. – Współpraca międzynarodowa ułatwia zmierzenie się z wyzwaniami, z którymi żaden kraj EU nie jest wstanie podołać, a być może i cała Wspólnota. Konieczny jest dialog między przywódcami krajów, które uchodźcy opuszczają a przedstawicielami m.in. UE.

W listopadzie na Malcie unijni przywódcy spotkają się z przedstawicielami krajów afrykańskich, aby rozmawiać na temat zahamowania napływu uchodźców do Europy. Jest też nadzieja na poprawę sytuacji w Libii. W czasie rozmów w Maroko, pod auspicjami ONZ, uzgodniono skład Rządu Jedności Narodowej. Także USA zobowiązały się, że w tym roku przyjmą 10 tysięcy uchodźców, w przyszłym około 85 tysięcy, a w 2017 roku 100 tysięcy. Poseł Grzyb podkreślił również, że w perspektywie nasilającej się migracji konieczne jest uszczelnienie granic Wspólnoty, a w niektórych przypadkach nawet przywrócenie jej zewnętrznych granic i odzyskanie kontroli nad przepływem migrantów. Poszczególne kraje członkowskie, przekonywał Andrzej Grzyb, muszą zachować prawo określenia preferencji, co do profilu osób, które są gotowe przyjąć.

Debata o migracji: źródło głębokiego podziału

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?