Ludowe Zespoły Sportowe

Reprezentacja Ludowych Zespołów Sportowych z wizytą w Parlamencie Europejskim

Przedstawiciele Ludowych Zespołów Sportowych ze wszystkich województw uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego zorganizowanym przez Posłów PSL: Andrzeja Grzyba, Arkadiusza Bratkowskiego, Jarosława Kalinowskiego i Czesława Siekierskiego.

Zobacz/pobierz wszystkie zdjęcia TUTAJ

Wyjazd obfitował w wiele atrakcji m.in zwiedzanie Brugii i Brukseli. Jednak głównym jego celem było zapoznanie się uczestników z pracą Parlamentu Europejskiego.

Przedstawiciele LZS mieli okazję wysłuchać prelekcji dotyczącej funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, a cały wyjazd uwieńczyło spotkanie ze wszystkimi Posłami PSL pracującymi w Parlamencie. Parlamentarzyści w swoich wystąpieniach przedstawili aktualne informacje o pracach Parlamentu Europejskiego oraz o swojej działalności. Członkowie LZS zadali Posłom wiele pytań związanych z działalnością LZS – dotyczyły one przede wszystkim promocji i rozwijania sportu.

Wyjazd studyjny odbył się w dniach: 12-15 października 2013 r.

Ludowe Zrzeszenia Sportowe – Zrzeszają Kluby Sportowe działające w małych miejscowościach. Ich celem statutowym jest krzewienie kultury fizycznej i sportowej na terenie działalności klubów. LZS-y rozpoczęły swoją działalność w połowie XX wieku. W skład struktury wchodzą organizacje na poziomie: gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym. Więcej informacji na: http://www.lzs.pl/

 

RP

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?