Człowiek dialogu i kompromisu – portret polityczny

Polski historyk i dyplomata Stefan Meller  w jednym z wywiadów stwierdził, że defektem polskiego myślenia o polityce jest rozumienie kompromisu według schematu „nasze zwycięstwo, ich klęska”. Nie, na kompromisie każdy musi coś zyskać i każdy z czegoś ustąpić. Obserwując scenę polityczną możemy jedynie żałować, że tak niewielka cześć naszej klasy politycznej stosuje się do tego zalecenia. Dlatego też Wielkopolanie mogą być dumni z tego, że  ich region w Parlamencie Europejskim reprezentuje człowiek, który w pracy publicznej kieruje się właśnie zasadą mądrego i racjonalnego kompromisu. Andrzej Grzyb – i to nie tylko przez zwolenników – postrzegany jest jako polityk dialogu, prawdziwie zainteresowany skutecznym reprezentowaniem swoich wyborców.

Prezes PSL Janusz Piechociński wypowiadając się o liderze ludowców w Wielkopolsce powiedział, że to on właśnie jest najwybitniejszym przedstawicielem Polski w Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. W podobnym tonie o polityku z ziemi kaliskiej wypowiada się Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak – Nasz przedstawiciel w Brukseli, Andrzej Grzyb, ma opinię skutecznego, profesjonalnego, mądrego negocjatora. Niezwykle pozytywną opinię europosłowi wystawia nawet wybitny językoznawca Jerzy Bralczyk, który w jednym z wywiadów stwierdził, że: Andrzej Grzyb jest politykiem z wielką klasą, którego wypowiedzi są wręcz idealne pod względem językowym. Bardzo dobrze wykształcony (studia w trybie indywidualnym z programem obejmującym wybrane zagadnienia na Wydziale Biologii UAM i w Instytucie Genetyki PAN, gdzie napisał prace dyplomową), o wysokiej kulturze prowadzenia debaty, europoseł z Wielkopolski postrzegany jest jako uosobienie polityka europejskiego formatu. Polityka, dla którego najważniejsze w działalności publicznej jest zaufanie i dążenie do kompromisów. Jak sam zauważył – Brak zrozumienia i niechęć jakże często utrudniają rozmowy i prowadzą do niepotrzebnych waśni. Między innymi takie podejście do pracy i obowiązków zaowocowało tym, że Andrzej Grzyb został odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

W służbie dla Ostrzeszowa

Andrzej Grzyb dał się poznać jako sprawny samorządowiec, a także – i to na długo przez przystąpieniem Polski do UE – jako specjalista od spraw europejskich. Swoje pierwsze kroki w działalności publicznej stawiał w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, gdzie pełnił funkcję zastępcy naczelnika. Przed objęciem tego stanowiska (w okresie 1983-1986) kierował działem mechanizacji w Spółdzielni Kół Rolniczych w Mikstacie. W kolejnych latach był m. in. radym miejskim, powiatowym, później także starostą ostrzeszowskim, współtwórcą Związku Powiatów Polskich, w którym został wiceprezesem. Praca na rzecz społeczności lokalnej jest do dziś niezwykle ważnym aspektem jego działalności, ale na czas pełnienia przezeń funkcji starosty (1999 – 2002) przypada powstanie powiatu ostrzeszowskiego i początek wielu tworzących go instytucji.

Czytaj więcej na stronie: http://juliakrakowiak.pl/czlowiek-dialogu-i-kompromisu/

Jarosław Kardaś inGREEN nr 5

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?