Dzień św. Marcina w Brukseli okazją do spotkania z Andrzejem Grzybem

Doskonałe wielkopolskie produkty, miejsca, które trzeba zobaczyć i tradycje związane z Dniem św. Marcina w Brukseli były atrakcjami w czasie tegorocznej edycji obchodów tego kojarzonego z naszym województwem święta zorganizowanego przez Biuro Wielkopolski w Brukseli. Za przygotowanie produktów regionalnych była odpowiedzialna „Turkowska Unia Rozwoju”, która w czasie wizyty w stolicy Belgii spotkała się także z Andrzejem Grzybem, posłem do Parlamentu Europejskiego oraz z przedstawicielami belgijskiej Lokalnej Grupy Działania, z którą rozmawiała na temat możliwości nawiązania współpracy. Wizyta została zorganizowana przez Biuro Wielkopolski w Brukseli oraz Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

 

Dni świętego Marcina w Brukseli to już tradycja. Dzięki Wielkopolanom także mieszkańcy stolicy Unii Europejskiej maja okazję zobaczyć w jaki sposób świętujemy 11 listopada. Każdego roku, za przygotowanie uroczystości odpowiedzialny jest inny region. W tym tradycyjne produkty z Wielkopolski zaprezentowała skupiająca 9 gmin ze wschodniej części województwa „Turkowska Unia Rozwoju”. Na stołach pojawiły się pierogi, regionalne sery, wędliny, ciasta oraz naturalne soki. Goście konsumując doskonałe potrawy mieli też okazję zapoznać się z atrakcjami turystycznymi wschodniej Wielkopolski.

dzień św. Marcina (6)

Przedstawiciele LGD, którzy gościli w Brukseli, spotkali się również Andrzejem Grzybem. Wielkopolski poseł do Parlamentu Europejskiego opowiedział im o swojej działalności parlamentarnej w Brukseli oraz o możliwościach wsparcia Lokalnych Grup Działania. Była tez okazja do wymiany zdań i rozmów o problemach m.in. organizacji pozarządowych.

dzień św. Marcina (3)

Ostatnim punktem wizyty w Belgii było spotkanie z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania „Plattelandsloket” ze Wschodniej Flandrii. Zaprosili oni członków wielkopolskiego stowarzyszenia do swojego ośrodka w Eeklo, gdzie przedstawili działalność grupy w zakresie promocji turystycznej regionu, aktywizacji klastów, edukacji oraz ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego.

SONY DSC

Inicjatywy podejmowane przez TUR zaprezentowała Magdalena Ciołek, prezes wielkopolskiego LGD. Mówiła on m.in. o organizowanych wydarzeniach kulturalnych, promocji zdrowej żywności i tradycyjnego rękodzieła, budowaniu współpracy międzypokoleniowej na szczeblu lokalnym, a także opracowanych przez LGD publikacjach dotyczących historii i kultury regionu oraz kuchni regionalnej. Spotkanie pokazało obu Lokalnym Grupom Działania, że istnieje zarówno wiele podobieństw dotyczących podejmowanych inicjatyw i stojących przed nimi wyzwań, ale również pole do dalszej współpracy i wymiany dobrych praktyk pomiędzy Flandrią i Wielkopolską.

 

Źródło: Biuro Wielkopolski w Brukseli
Zdjęcia: KobusArt i UMWW

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?