Finał II Olimpiady Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii

GALERIA FOTOGRAFII

Wycieczka do Brukseli i laptop to nagroda dla Aleksandry Morawskiej z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole, która zwyciężyła w wojewódzkim etapie II Olimpiady o Odnawialnych Źródłach Energii.Kolejne miejsca należały do przedstawicieli Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. W konkursie swoją wiedzę sprawdziło 50 uczniów ze szkół z powiatów kaliskiego, pleszewskiego, kolskiego i tureckiego. Organizatorem był Związek Młodzieży Wiejskiej a inicjatorem Krzysztof Grabowski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Odnawialne Źródła Energii to temat, do którego do 2020 roku będziemy często sięgać. Jednak obok teorii muszą być też podejmowane konkretne działania poparte wiedzą o tym czym jest zielona energia, skąd ją pozyskać i jakie są możliwości jej finansowania. Kolejna edycja Olimpiady ma sprawić, że młode pokolenie będzie po nią sięgać bez obaw i z przekonaniem.

– Olimpiada jest współzawodnictwem z szeroko rozumianej wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, zarówno praktycznej jak i teoretycznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań rozproszonych. Realizując cele olimpiady młodzi ludzie  mogą wzbogacić swoją wiedzę ekologiczną, a tym samym przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego, i polskiego sektora energetyki odnawialnej – powiedział Karol Mac z Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Wielkopolsce. – Obok pytań o konkretne źródła pozyskiwania zielonej energii uczestnicy musieli znać zagadnienia legislacyjne oraz możliwościdofinansowania projektów związanych z OZE i treści z czasopism ekologicznych.

Wojewódzki finał II Olimpiady odbył się w  Wielkopolskim Centrum Informacyjno – Doradczym Odnawialnych Źródeł Energi przy Zespole Szkół nr.1 w Liskowie, które powstało by promować ekologiczne rozwiązania.

Laureaci

1. Aleksandra Morawska, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

2. Przemysław Bruś, Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

3. Igor Rymkiewicz, Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

4. Szymon Lipiński, Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

5. Piotr Stępniak, Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

6. Łukasz Klimek, Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca był „Bilet do Brukseli”. Aleksandra Morawska stolicę Belgii i Parlament Europejski odwiedzi na zaproszenie Andrzeja Grzyba, wielkopolskiego eurodeputowanego. Uczennica z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole otrzymała tez laptop. W marcu 2015 roku będzie reprezentować Wielkopolskę w finale krajowym Olimpiady, który odbędzie się podczas Targów Energetyki Prosumenckiej i Odnawialnych Źródeł Energii „PROSUMENT”  w Sosnowcu.

Zdobywcy miejsc od 2 do 5 otrzymali tablety.

Patronat naukowy nad przedsięwzięciem objął Zakład Paliw i Energii Odnawialnej przy Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Honorowy Patronat nad Olimpiadą objęli: 

Janusz Piechociński , Wicepremier i Minister Gospodarki

Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Krzysztof Nosal, Starosta Powiatu Kaliskiego

Pomysłodawcą był:

Krzysztof Grabowski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

 Komisja konkursowa:

– Andrzej Bobrowski – dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu,

– Mirosława Katarzyna Kaźmierczak – wicedyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu,

– Mieczysław Szempiński – wicedyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Poznaniu,

– Tomasz Stawicki – Oddział Terenowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu,

– dr.  Stefan Pawlak – Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią w Poznaniu.

AW

©2020 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?