Konferencja o funduszach unijnych

DSC_0936

>> GALERIA FOTOGRAFII <<

17 września br. w Rudzie Sułowskiej odbyła się konferencja „Z myślą o Dolnym Śląsku – fundusze unijne w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020” zorganizowana przez posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba oraz Radnego Województwa Dolnośląskiego Tomasza Pilawkę.  

Konferencja przeznaczona była dla aktywnych Rolników, Przedsiębiorców i Lokalnych Grup Działania (z Dolnego Śląska i Wielkopolski), zainteresowanych pozyskaniem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020. Jej celem było zwiększenie świadomości i wiedzy na temat dotacji unijnych, przedstawienie możliwości z jakich osoby starające się o finansowanie mogą skorzystać, wymiana doświadczeń oraz odpowiedź na nurtujące i problematyczne pytania, które często pojawiają się przy wypełnianiu wniosków. Spotkanie bogate było w merytoryczne i praktyczne wykłady specjalistów i ekspertów. Głos zabrali:

  • Anna Korzeniawska,  Departament Obszarów Wiejskkich i Zasobów Naturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  • Zastępca Prezesa PARP Dariusz Dąbek, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Krzysztof Kołodziejak Zastępca Dyrektora Departamentu Działań Delegowanych w Warszawawie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • Piotr Góralski Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego oddziału ARiMR, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • Gabriela Niemczyca, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Pula środków z budżetu UE, jaką przyznano Polsce na dofinansowanie w ramach Funduszy Strukturalnych UE na lata 2014-2020, będzie o 10 mld EUR większa w porównaniu do poprzedniej perspektywy finansowej (2007-2013) i zamyka się w kwocie 82,5 mld EUR. Środki te będą trafiały do beneficjentów za pośrednictwem 5 programów operacyjnych wdrażanych na szczeblu centralnym, 16 regionalnych i jednego ponadregionalnego.

©2021 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?