Ochrona powietrza – MCP (Emisja ze Średnich Ośrodków Spalania)

W Unii Europejskiej potrzebujemy prawa, dzięki któremu możliwe będzie osiągnięcie korzyści środowiskowych utrzymując optymalne koszty. Musimy dbać o jak najwyższą jakość powietrza którym oddychamy, ale równocześnie nie możemy zapominać o innych potrzebach społecznych. Dyrektywa o emisjach ze średnich obiektów spalania, której byłem sprawozdawca jest dobrym przykładem pogodzenia tych wartości. – Andrzej Grzyb.

20151125_EP-028351A__MDO_038

Poseł Andrzej Grzyb był z ramienia Parlamentu Europejskiego sprawozdawcą Dyrektywy o redukcji niektórych zanieczyszczeń ze średnich obiektów spalania energetycznego. W polskich realiach znacząca część tego typu instalacji to instalacje ciepłownicze, w dużej mierze będące własnością samorządów, część z nich znajduje się w takich instytucjach jak szkoły czy szpitale. Dyrektywa była częścią pakietu regulacji dotyczącego czystego powietrza i miała na celu długoterminowe ograniczenie emisji takich szkodliwych związków jak tlenki siarki czy azotu oraz pyły. Wypełniała lukę w prawie europejskim między regulacjami dotyczącymi ekoprojektu, obejmującymi obiekty spalania do 1MW i dużymi instalacjami przemysłowymi większymi niż 50MW.

W efekcie prowadzonych przez posła Grzyba negocjacji udało się osiągnąć kształt prawa, który skutecznie ograniczy emisję szkodliwych zanieczyszczeń, równocześnie nie powodując nadmiernych kosztów dla operatorów oraz odbiorców ciepła, w tym ludności korzystającej z ciepła z osiedlowych i miejskich ciepłowni.

 

Więcej o MCP – tutaj

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?