Papież Franciszek w PE: orędzie do "wszystkich obywateli Europy"

Obrona ludzkiej godności była głównym przesłaniem papieża Franciszka w orędziu do członków Parlamentu Europejskiego. Wezwał on Europę do “ponownego odkrycia tego, co w niej najlepsze”. Również imigracja, ochrona środowiska oraz upowszechnianie praw człowieka i demokracji zostały wymienione w papieskim wystąpieniu.

Otwierając posiedzenie, Przewodniczący Parlamentu Martin Schulz powiedział, że utrata zaufania do polityki przez ludzi, zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim, jest “ogromna” i podkreślił, że żadna instytucja nie może działać, jeśli brak jej poparcia. “Wszyscy musimy współpracować, żeby odzyskać to stracone zaufanie”, stwierdził.

Schulz zwrócił też uwagę na “wspólne cele” UE i Kościoła katolickiego w promowaniu “wartości tolerancji, szacunku, równości, solidarności i pokoju” i dodał, że “Unia Europejska oznacza włączanie i współpracę, a nie wyłączanie i konfrontację”.

Prawa człowieka i godność

 “Chciałbym skierować do wszystkich obywateli Europy orędzie nadziei i zachęty”, powiedział papież Franciszek do posłów. Stwierdził, że godność była główną koncepcją w procesie odbudowy Europy po II wojnie światowej i pochwalił to, że “promowanie praw człowieka odgrywa kluczową rolę w ramach zaangażowania Unii Europejskiej na rzecz wspierania godności osoby”, zarówno w jej wnętrzu, jak i w relacjach z innymi państwami.

Parlament Europejski jest “odpowiedzialny za troskę o żywotność demokracji narodów Europy”, nie powinien dopuścić do ich osłabiania “w obliczu presji interesów wielonarodowych nieuniwersalnych”, powiedział papież Franciszek. Dodał też, że “nadszedł czas, aby wspierać politykę zatrudnienia, ale przede wszystkim trzeba przywrócić godność pracy, zapewniając także odpowiednie warunki do jej realizacji”.

Środowisko i migracja

 “Europa zawsze stała na pierwszej linii chwalebnego zaangażowania na rzecz ekologii”, podkreślił papież. Szacunek dla środowiska oznacza nie tylko nieniszczenie go, ale też “wykorzystywanie go dla dobra”, na przykład poprzez dostarczenie pożywienia tym, którzy go potrzebują, zamiast jego marnotrawienie.

Papież Franciszek poruszył też kwestię ruchów migracyjnych do UE. “Nie można się godzić z tym, by Morze Śródziemne było wielkim cmentarzem”, wezwał Franciszek, i podkreślił, że ludzie, którzy przybywają na łodziach potrzebują “gościnności i pomocy”. Europa będzie w stanie zmierzyć się problemami związanymi z imigracją, “jeśli będzie umiała jasno zaproponować swoją tożsamość kulturową”, dodał.

Obejrzyj nagranie orędzia Papieża Franciszka, śledź nas na Twitterze @EuroparlPress (linki po prawej stronie)

Tło

 Papież został zaproszony przez Przewodniczącego Schulza, w imieniu Parlamentu Europejskiego, kiedy ten był z oficjalną wizytą w Watykanie 11 października 2013 roku. To pierwsza wizyta Ojca Świętego w Parlamencie od 26 lat. Ostatnia miała miejsce w 1988 roku, zaledwie rok przed upadkiem Muru Berlińskiego, kiedy to papież Jan Paweł II skierował orędzie do Parlamentu.

 Papież przybył do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu ok. godz. 10.30 i został przyjęty przez Przewodniczącego Schulza. Podczas ceremonii powitalnej zagrano obydwa hymny i podniesiono flagę Watykanu. Po ceremonii, Przewodniczący Schulz przedstawił papieżowi członków Biura i Konferencji Przewodniczących. Następnie papież udał się z wizytą do siedziby Rady Europy.

 Parlament Europejski to jedyna instytucja UE wybierana w bezpośrednich wyborach i jedno z największych demokratycznych zgromadzeń na świecie. Jego 751 członków reprezentuje 500 mln obywateli UE. Są wybierani na pięcioletnią kadencję przez wyborców z 28 krajów członkowskich.

Linki

EbS+

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=fr&page=3&institution=0&date=11/25/201

EP Live

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1416910665183&streamingLanguage=en

Wizyta Papieża Franciszka w Parlamencie – pokaz slajdów

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/slideshows

Przemówienie Papieża Franciszka – cały tekst

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html

Źródło: Biuro Prasowe EPL

Zdj. EP

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?