Pierwsza Pielgrzymka Sołtysów do św. Józefa i szkolenie dla liderów Małych Ojczyzn

Sołtysi to łącznicy między mieszkańcami wsi a samorządowcami i politykami, to także coraz częściej inicjatorzy przedsięwzięć dzięki którym ich Małe Ojczyzny rozkwitają i przypominają o swych bogatych i niezwykłych tradycjach, obyczajach i miejscach. Jednak by mogli aktywować mieszkańców potrzebują wiedzy. Dlatego z inicjatywy Krzysztofa Grabowskiego, wicemarszałka województwa wielkopolskiego, kilkuset sołtysów z południowej wielkopolski, wzięło udział w specjalnym szkoleniu o pozyskiwaniu funduszy. Do działania potrzebna jest także siła dlatego seminarium połączono z Pierwszą Pielgrzymką Sołtysów do św. Józefa, na którą zaprosił ks. bp. Edward Janiak. W modlitwie i spotkaniu towarzyszył sołtysom także Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego.

 

W modlitwie przed cudownym obrazem św. Józefa Kaliskiego, patrona rzemieślników i rodzin, uczestniczyło ponad 300 sołtysów z terenu całej diecezji kaliskiej. Do Sanktuarium przyjechali na zaproszenie ordynariusza diecezji kaliskiej ks. bp. Edwarda Janiaka, który podczas homilii podkreślił ich historyczną, kulturową i społeczną rolę w małych społecznościach. – Sołtys ma wielką rolę, ale wymagana jest też otwartość we współpracy i wtedy to jest widoczne i to nie tylko przekłada się na to, że kościół jest czysty, zadbany, ale na życie wspólnotowe. Takie twórcze, żeby dobrze planować wspólne działania.

Aktywnych i kreatywnych sołtysów przybywa. Wiedzą, że wspólnie, zachęcając swoich sąsiadów do działania i pracy, mogą zmieniać wsie, w których mieszkają, ale też mogą przypominać lokalne tradycje i zwyczaje. Jednak do tego najczęściej potrzebują  pieniędzy, które lokalne organizacje i stowarzyszenia lub samorządy mogą zdobywać dzięki różnego rodzaju programom koordynowanym m.in. przez Urząd Marszałkowski. Dlatego pielgrzymka została połączona ze szkoleniem o możliwościach pozyskiwania funduszy na rozwój małych miejscowości. – Tych jest sporo – mówi Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, który zorganizował seminarium. – Można przypomnieć program „Wielkopolska odnowa wsi” i w ramach tego konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś”, na który pieniądze pochodzą z budżetu województwa wielkopolskiego i na przyszły rok mamy zwiększenie w projekcie budżetu o 1 milion złotych na to przedsięwzięcie, ale oprócz tego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014 – 2020 i już rozstrzygnięty konkurs na budowę i przebudowę dróg lokalnych. Dzięki niemu dofinansowanych zostanie 150 inwestycji. Teraz trwają nabory na gospodarkę wodna i ściekową na obszarach wiejskich i scalanie gruntów a w przyszłym roku będą też pieniądze na modernizację świetlic wiejskich więc tych możliwości jest sporo i o nich trzeba mówić po to żeby sołtysi później mogli zachęcać wójtów czy burmistrzów oraz lokalne organizacje do tego by starali się o te pieniądze.

Większość projektów finansowana jest w ramach funduszy unijnych. Z tych przez ponad 10 lat bytności Polski we Wspólnocie samorządy, ale też organizacje pozarządowe korzystają z powodzeniem. Nasz kraj pod tym względem jest w czołówce krajów Unii Europejskiej pokazując, że pozyskiwane kwoty z powodzeniem można wydawać na nowe inwestycje, ale też projekty pozwalające na przypominanie bogatej historii i tradycji mówił do zgromadzonych w hali Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Kaliszu sołtysów Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego –  Przedsięwzięcia, które nie tylko pokazują nowoczesność, ale też dziedzictwo w zakresie kultury materialnej i duchowej, która obecna jest  w naszych środowiskach. A ponieważ jest coraz więcej ludzi w wieku dojrzałym, to również wszystkie inicjatywy, które łączą doświadczenie babci z tym co powinien poznać wnuk czy wnuczka zasługują na wsparcie i rozwijanie.

W czasie seminarium Medal “Zasłużony dla rolnictwa” przyznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał Biskup Kaliski Edward Janiak. Odznaczenie wręczył wnioskodawca, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Piotr Walkowski wraz z Krzysztofem Grabowskim, starostą kaliskim Krzysztofem Nosalem i europosłem Andrzejem Grzybem. Wręczono także medale 20-lecia WIR. Podobne szkolenie odbyło się już na północy Wielkopolski. Podobne odbędą się jeszcze w tym miesiącu.

Posła Andrzeja Grzyba cytowano także w

faktykaliskie.pl

Zdjęcia: andrzejgrzyb.eu, Starostwo Powiatowe w Kaliszu

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?