Pierwszy ogólnopolski projekt „Centrum Arbitrażu i Mediacji”

W sześciu polskich miastach powstaną nowoczesne Centra Arbitrażu i Mediacji dla przedsiębiorców. Jedno z nich powstanie w Poznaniu i obejmie swoim zasięgiem całą Wielkopolskę – ogłosił w poniedziałek na Uniwersytecie Ekonomicznym Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki.

– Dzisiejsza inauguracja „Centrum Arbitrażu i Mediacji” (CAM) w Poznaniu to znaczący krok w procesie upowszechnienia polubownych form rozwiązywania sporów gospodarczych – powiedział Wicepremier.

Poinformował również, że docelowo ma powstać 16 Regionalnych Centrów Arbitrażu i Mediacji. – Ich zadaniem będzie przede wszystkim wsparcie przedsiębiorców w polubownym rozwiązywaniu sporów, drogę sądową traktujemy bowiem jako ostateczność – wyjaśnił. Dodał, że CAM mają zajmować się głównie sporami między podmiotami gospodarczymi.

Szef resortu gospodarki przypomniał również, że celem projektu jest upowszechnianie informacji o korzyściach, jakie daje polubowne rozstrzyganie problemów. – Chcemy upowszechniać ideę mediacji jako poufnej i skutecznej formy działań w biznesie – powiedział. – Centra będą działały w ścisłej współpracy z organizacjami gospodarczymi, izbami radców prawnych i adwokatów, a także partnerami społecznymi, dzięki czemu będą szeroko dostępne dla wszystkich zainteresowanych – dodał.

W konferencji udział wzięli m.in.: Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, Podsekretarz Stanu w MG Mariusz Haładyj, Poseł do PE Andrzej Grzyb, Poseł na Sejm RP, Prezes WIR Piotr Walkowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, wielkopolscy parlamentarzyści oraz samorządowcy, przedstawiciele świata nauki oraz sądownictwa.

Źródło: www.psl.pl – Rozpoczynamy pierwszy ogólnopolski projekt Centrum Arbitrażu i Mediacji

LINKI

www.codziennypoznan.pl – Zamiast sądu będzie arbitraż. Wielkopolski!

www.wiadomosci.onet.pl – Podpisano dokument powołujący pierwsze Centrum Arbitrażu i Mediacji

www.piechocinski.blog.onet.pl – Pierwszy ogólnopolski projekt Centrum Arbitrażu i Mediacji

www.pb.pl – Centra arbitrażu i mediacji mają wspomóc sądy

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?