Pracownicy naukowi Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM z wizytą w Strasburgu

W dniach 6-11 września 2015 r. grupa 38 pracowników naukowych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM pod przewodnictwem dziekana prof. Tadeusza Wallasa i prodziekanów prof. Andrzeja Stelmacha i prof. Roberta Kmieciaka uczestniczyła w wizycie studyjnej w Strasburgu. Celem wyjazdu były spotkania z przedstawicielami Polski w instytucjach UE, wizyta w Radzie Europy, a także „robocza” wizyta na Uniwersytecie w Strasburgu. Wyjazd realizowany był w ramach zad. 2 projektu „UAM – ponadnarodowe i interdyscyplinarne rozwiązania XXI wieku”, którego koordynatorką jest prof. Magdalena Musiał-Karg.

Głównym motywem wizyty w Strasburgu było rozwijanie współpracy z instytucjami unijnymi, a także przyjrzenie się funkcjonowaniu poszczególnych instytucji Unii Europejskiej czy innych organizacji związanych z UE.

W trakcie wizyty studyjnej naukowcy z Poznania mieli możliwość spotkania się z panem Martinem Młodeckim – sekretarzem generalnym Stowarzyszeniem Parlamentarzystów Europejskich (The European Parliamentary Association). Podczas rozmów wytyczono kierunki współpracy między Stowarzyszeniem a WNPiD UAM.

Niezwykle ważnym punktem programu była również wizyta na Uniwersytecie w Strasburgu, której celem były rozmowy nt. poszerzenia współpracy między Uniwersytetami, a także wymiana doświadczeń w kontekście realizacji międzynarodowych programów studiów. Z ramienia Uniwersytetu w Strasburgu w spotkaniu brali udział rektor ds. międzynarodowych prof. Francis Kern oraz prof. Phillipe Turek.

W środę – 9 września – uczestnicy wyjazdu studyjnego wizytowali siedzibę Rady Europy, a następnie udali się do Parlamentu Europejskiego, gdzie obserwowali obrady plenarne PE. W Parlamencie naukowcy z UAM zostali przyjęci przez posła do PE – Andrzeja Grzyba, który wraz z dziekanem – prof. Tadeuszem Wallasem parafowali tekst umowy dot. współpracy między Stowarzyszeniem Parlamentarzystów Europejskich a WNPiD UAM. Uzgodniony tekst umowy przed wejściem w życie, musi jeszcze przejść pomyślnie proces przyjęcia przewidziany procedurami Uczelni i Stowarzyszenia.

Podczas wizyty w Parlamencie pracownicy WNPiD UAM mieli okazję spotkać się także z panią Joanną Jarecką-Gomez  (Zastępcą Sekretarza Generalnego, Szefową Działu Polityki Zewnętrznej i tym samym Polką na najwyższym stanowisku w największej frakcji europarlamentu), a także z panem Francisco Gomezem Martosem (kierownikiem Działu Współpracy Instytucjonalnej w Parlamencie Europejskim), który wygłosił wykład nt. procesu legislacyjnego w PE.

Podczas całego pobytu w Strasburgu uczestnikom wyjazdu towarzyszył pan Jerzy Jankowiakprezydent Związku Polaków w Alzacji. Dzięki J. Jankowiakowi możliwe było poznanie historii Strasburga, a także zwiedzenie miasta i innych ciekawych miejsc w Alzacji.

Nadmienić należy, iż cały wyjazd udał się m.in. dzięki ogromnej gościnności posła Andrzeja Grzyba, pani Joanny Jareckiej-Gomez, pana Martina Młodeckiego i pana Jerzego Jankowiaka, a także dzięki pomocy organizacyjnej p. Borysa Brzezińskiego – asystenta posła A. Grzyba i p. Dominiki Kaczkowskiej – asystentki pani J. Jareckiej-Gomez.

Wizyta studyjna finansowana była w ramach projektu
„UAM – ponadnarodowe i interdyscyplinarne rozwiązania XXI wieku”

 UDA-POKL.04.01.01-00-109/13-00

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?