Zbrodnia Agresji w Prawie Międzynarodowym – debata

Trzeci dzień sesji plenarnej PE w Strasburgu zakończyła debata dotycząca rezolucji nt. Zbrodni Agresji w Prawie Międzynarodowym. Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb reprezentował Europejską Partię Ludową, największą siłę polityczną w PE,  w negocjacjach w/w rezolucji.

Andrzej GRZYB

“Jestem przekonany, że gdyby poprawki Kampala weszły w życie kilka lat temu, być może uniknęlibyśmy przynajmniej części konfliktów, które miały miejsce od tego czasu, a tym samym co najważniejsze moglibyśmy uniknąć wielu ludzkich cierpień i tragedii wielu narodów. Jutro będziemy obchodzić Światowy Dzień Sprawiedliwości, myślę, że przyjęcie tej rezolucji to byłby bardzo istotny krok” – powiedział poseł Grzyb.

Zbrodnia agresji jest zdefiniowana w Art. 8a w Rzymskim Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego, który został przyjęty na konferencji przeglądowej w Kampali w 2010 roku. Należy wyróżnić tutaj trzy jej najważniejsze elementy:

po pierwsze: sprawca musi być liderem politycznym i wojskowym;

po drugie: Trybunał musi udowodnić, że sprawca był zaangażowany w planowanie, przygotowanie, wszczęcie lub wykonanie takiego czynu agresji;

po trzecie: taki akt musi oznaczać akt agresji zgodny z definicją zawartą w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego 3314 i stanowi wyraźne naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych.

Oznacza to, że tylko najbardziej poważne formy nielegalnego użycia siły między państwami mogą podlegać jurysdykcji Trybunału.

LINKI

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2724%28RSP%29

Źródło:  http://crimeofaggression.info oraz http://www.iccnow.org

RATYFIKACJA I WDROŻENIE POPRAWEK KAMPALAhttp://crimeofaggression.info/documents/1/handbook.pdf

 

Relacja z sesji: EuroparlTV

Komunikaty z głosowań będą publikowane tutaj: kliknij

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?