Rocznica Traktatów Rzymskich – proces integracji Polski z Unią Europejską

Przed nami szczególny weekend. Będziemy obchodzić 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskim. W stolicy Włoch, przywódcy krajów członkowskich, będą rozmawiać o ideach, które przyświecały stworzeniu Zjednoczonej Europy, ale też mówić o wyzwaniach, które przed Wspólnotą. Jej częścią jest także Polska. Proces wchodzenia naszego kraju do Unii Europejskiej był długi, czasami trudny, ale owocny. Warto przypomnieć jak przebiegał. 

 

“Zdjęcie, które ilustruje wpis, zostało zrobione w czasach, gdy byłem posłem na Sejm RP. Od początku mojej działalności publicznej byłem zaangażowany w proces integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi, dziś UE. Podobnie zresztą jak cały PSL – warto przypomnieć m.in., że to Premier Waldemar Pawlak złożył polski wniosek akcesyjny 8 kwietnia 1994 r. a Wicepremier Jarosław Kalinowski odegrał dużą role m.in. na finiszu polskich negocjacji w Kopenhadze 2002. Jako poseł na Sejm RP byłem m.in. współprzewodniczącym delegacji międzyparlamentarnej Parlament Europejski – Sejm RP oraz przewodniczącym Komisji Integracji Europejskiej, a później Sejmowej Komisji do Spraw UE. Widziałem wtedy ogrom pracy do wykonania przed Polską, przed polskim społeczeństwem. Tym większą dumą, napawa mnie, że to się udało, że my, Polacy, wspólnie podołaliśmy temu wyzwaniu. Tym większe są też moje obawy dziś o tę wartość – dziś gdy UE wstrząsają zewnętrzne zagrożenia i wewnętrzne kryzysy, gdy i w Polsce pojawia się krytyka i negacja europejskiego dorobku Polski. Wreszcie stąd tym większy szacunek dla wszystkich państw, które podejmują wysiłek sprostania standardom europejskim czy to w ramach procesu akcesji do UE czy stowarzyszenia”.

 

60-ta rocznica Traktatów rzymskich –  ich miejsce w historii UE – film

EPP prezentuje wielostronne spojrzenie na wydarzenia towarzyszące podpisaniu traktatów założycielskich Unii Europejskiej – film

Napisali o tym:

http://www.faktykaliskie.pl/wiadomosci/wydarzenia/rocznica-podpisania-traktatow-rzymskich-co-zawdzieczamy-unii-europejskiej,667.html

 

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?