Ruszyła 9. edycja konkursu o Europejską Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży

Polacy już dwukrotnie zostali laureatami Nagrody. Jeśli interesujesz się tematyką Unii Europejskiej i realizujesz na tym polu ciekawy projekt, masz skończone 16 lat, ale nie więcej niż 30 – zgłoś się do 9. edycji konkursu! Masz szansę wygrać cenne nagrody pieniężne i pojechać na wycieczkę do Parlamentu Europejskiego. Na zgłoszenia czekamy do 25 stycznia 2016 roku.

Laureaci tegorocznej edycji w Parlamencie Europejskim w Brukseli

Nagroda im. Karola Wielkiego dla Młodzieży jest organizowana wspólnie przez Parlament Europejski i Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie. Jej celem jest wyróżnienie projektów, które promują porozumienie na poziomie europejskim i międzynarodowym, sprzyjają rozwojowi wspólnego poczucia europejskiej tożsamości i promują wzorce postępowania wśród młodych ludzi w Europie. Mogą one dotyczyć organizacji różnego rodzaju wydarzeń skierowanych do młodzieży, wymian sprzyjających integracji, czy innowacyjnych projektów internetowych o zasięgu europejskim. Konkurs jest adresowany do osób w wieku od 16 do 30 lat, będących obywatelami lub mieszkańcami jednego z państw członkowskich UE. Zgłaszać można się indywidualnie albo grupowo.

Nagrody

W konkursie można wygrać cenne nagrody. Trzy projekty wybrane spośród 28 nominowanych przez narodowe jury w każdym państwie członkowskim otrzymają kolejno 5000 euro (dla zwycięskiego projektu), 3000 euro (dla drugiego miejsca), 2000 euro (dla trzeciego miejsca). W ramach nagrody trzej laureaci otrzymają również zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego (w Brukseli lub w Strasburgu). Reprezentanci wybranych projektów krajowych zostaną zaproszeni do udziału w czterodniowej wycieczce do Akwizgranu (Aachen) w Niemczech, gdzie w dniu 3 maja 2016 roku odbędzie się uroczyste wręczenie nagród.

Wybór laureatów

Najlepsi kandydaci wyłaniani są w dwuetapowej procedurze.

Na pierwszym etapie, narodowe jury złożone z co najmniej dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego i jednego przedstawiciela organizacji młodzieżowej z danego kraju wybiera 28 najlepszych projektów – po jednym z każdego państwa członkowskiego.

W drugiej fazie, europejskie jury składające się z Przewodniczącego i trzech posłów do Parlamentu Europejskiego oraz czterech przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie wyłania spośród narodowych kandydatów trzech finalistów.

charlemagneyouthprize_sliderKalendarium konkursu:

15 października 2015 – otwarcie konkursu i aplikacja online
25 stycznia 2016 – termin końcowy składania wniosków
11 marca 2016 – wybór 28 projektów przez jury krajowe
7 kwietnia 2016 – wybór trzech zwycięskich projektów przez jury europejskie
3 maja 2016 – wręczenie nagród w Akwizgranie

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?