Siła PSL

Po raz trzeci w Kaliszu – Noworoczno – Opłatkowe spotkanie członków, sympatyków i przyjaciół wielkopolskiego PSL

Noworoczno – Opłatkowe Spotkanie Wielkopolskiego PSL w Kaliszu było okazją do podsumowania minionego roku i zdradzenia planów na 12 najbliższych miesięcy. Ludowcy przyjęli też w swe grono nowych członków. Legitymacje i zielone koniczynki otrzymały 54 osoby. Wręczono też medal Wincentego Witosa i 3 medale Stanisława Mikołajczyka. Każde spotkanie PSL to też okazja do prezentacji zespołów, które kultywują wielkopolskie tradycje ludowe.

GALERIA ZDJĘĆ

Gości witała Kapela „Zza Winkla” z Nowego Tomyśla, której utwory pisane są gwarą poznańską w oparciu o miejski folklor Wielkopolski. Ich występ to nie tylko muzyka, ale i humor, a żarty to wyśmiewanie się z przywar mieszkańców naszego województwa. Tej wybuchowej mieszanki nie zabrakło w Kaliszu, a każdy kto przyjął zaproszenie władz Wielkopolskiego PSL miał okazję nauczyć się kilku podstawowych słów gwary poznańskiej.

Po folklorze zafundowanym przez Kapelę „Zza Winkla” na scenę w OSRiR w Kaliszu weszli uczniowie z Blizanowa wspomagani przez młodzież ze Stowarzyszenia Tryton. To specjalny projekt przygotowany przez muzyka Filharmonii Kaliskiej Lechosława Nowaka. Młodzi ludzie wprowadzili przyjaciół i członków Polskiego Stronnictwa Ludowego w nastrój minionych świąt, wykonując kolędy oraz utwory poświęcone temu magicznemu okresowi w roku.

Między występami w szeregi PSL przyjęto nowych członków. 54 osoby z całej Wielkopolski odebrały legitymacje i zielone koniczynki z rąk Andrzeja Grzyba, posła do PE i prezesa wojewódzkiego PSL w Wielkopolsce oraz senator Andżeliki Możdżanowskiej, posłów Józefa Rackiego i Piotra Walkowskiego i Eugeniusza Grzeszczaka, wicemarszałka Sejmu.

Osoby, które przyjęły zaproszenie na Noworoczno – Opłatkowe spotkanie Wielkopolskiego PSL przywitał szef Ludowców w województwie poseł do PE Andrzej Grzyb, który przypomniał najważniejsze, dla samego ruchu jak i kraju i świata, momenty 2013 roku.

Zacznijmy od 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego i fundacji przez senator Andżelikę Możdżanowską i przeze mnie tablicy pamięci w kościele pw. Matki Boskiej Siewnej w Kotłowie, jednym z najstarszych zabytków sakralnych Wielkopolski. Tablica upamiętnia tamtejszego proboszcza który z powstańcami z Kotłowa i Mikstatu zginął w bitwie pod Rudą w powiecie wieluńskim – powiedział poseł Andrzej Grzyb.

To był rok też wielu innych rocznic. 140. powstania Ludowego Banku Spółdzielczego w Jarocinie, 95 – lat temu powstanie wielkopolskie, a 85 lat temu powstał Związek Młodzieży Wici, autonomiczny związek obejmujący Wielkopolskę a później cały kraj, a rocznica stała się okazją do zjazdu pokoleń członków Wici w Szreniawie. Był to rok Tuwima, Hipolita Cegielskiego, obchodzony w sposób szczególny w Wielkopolsce. Był to rok osób niepełnosprawnych i europejski rok obywateli, czyli nas wszystkich. 2013 rok był też czasem pożegnań wielu wybitnych postaci na świcie i w kraju. Andrzej Grzyb wspomniał kard. Józefa Glempa, premiera Tadeusza Mazowieckiego, dramaturga Stanisława Mrożka i kompozytora Wojciecha Kilara.

Muzyk powiedział, że wszystko to, co otrzymał to dar od Boga – powiedział poseł i przywołała też osoby ważne dla samego Polskiego Stronnictwa Ludowego, które zmarły w minionym roku. – Prof. Czesława Janickiego, ministra rolnictwa w Rządzie Tadeusza mazowieckiego. Tomasza Malinowskiego, prezesa Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Wielkopolsce, który zawsze z życzliwością odnosił się do „Ludowych” inicjatyw. Pożegnaliśmy Józefa Płomeckiego, wojewodę leszczyńskiego, prezesa PSL w Lesznie i radnego Sejmiku i wielu innych.

W 2013 roku PL zorganizowało obchody Święta Ludowego w Lesznie oraz w Szreniawie. Tam odsłonięto popiersie Stanisława Nowaka, prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL, bliskiego współpracownika Stanisława Mikołajczyka.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Wielkopolsce zaznaczył też, że przed „ludowcami” i Wielkopolanami kolejne, bogate w wydarzenia, ale i stojące pod znakiem wytężonej pracy miesiące. 2014 to setna rocznica wybuchu I Wojny Światowej.

– Dlaczego wspominam o tym w Kaliszu? To miasto, które zostało prawie w stu procentach zniszczone przez pruskich żołnierzy. Tak jak powiedział prezydent Kalisza Janusz Pęcherz w czasie Noworocznego Spotkania Kaliszan, miasto odrodziło się, powstało jak Feniks z popiołów. To hasło miasta na ten rok – wyjaśnił Andrzej Grzyb

W tym roku minie 200 lat od daty urodzin Oskara Kolberga, znawcy i propagatora polskiej kultury ludowej a szczególnie wielkopolskiej. Minie też 75-lat od wybuch II Wojny Światowej i 10 lat od wejścia Polski do UE. Będziemy obchodzić stulecie urodzin wielkich kurierów Jana Karskiego i Jana Nowaka – Jeziorańskiego.

– Warto też przypomnieć, że 90 lat temu Władysław Reymont otrzymał Literacką Nagrodę Nobla. PSL jest jedyną partią, która miała w swoich szeregach noblistę – przypomniał poseł i przywołała kolejną ważną dla naszego kraju postać. To Jan Paweł II, który 27 kwietnia zostanie ogłoszony świętym, razem z Janem XXIII – mówił ze sceny Andrzej Grzyb.

– Stanie się to w roku wielkich przemian politycznych w Polsce, które nie byłyby możliwe bez Ojca Świętego i jego słów wypowiedzianych w 1979 „Niech wstąpi Duch Święty i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi”. Jakże żywe jest to wezwanie, aby żyć i pracować mając dziedzictwo chrześcijańskie jako podstawę moralną. Również w życiu publiczny i politycznym. To niezbędne dla przyszłości Polski, to niezbędne dla Wielkopolski, dla naszych rodzin i nas samych. Szczególnie ważne gdy podważa się rolę rodziny, podważa się rolę małżeństwa. Gdy najważniejsza jednostka, którą jest rodzina przedstawiana jest w niektórych środowiskach jak przeszłość a wręcz jako opresyjna struktura. Musimy podkreślić, że nam zależy na rodzinie chociażby przez program dużych rodzin i rocznych, płatnych urlopów rodzicielskich. Polsce potrzeba i rodzin i dzieci
– podkreślił szef wielkopolskich „Ludowców” i dodał, że 2014 rok będzie sprawdzianem dla PSL – pokażmy naszą rzetelną pracę jako uzasadnienie dla wszystkich Wielkopolan, którzy będą decydować komu powierzyć mandat czy to posłów, czy radnych, kogo wysłać wójtem, burmistrzem i prezydentem. Rozmawiajmy. Nie lekceważmy zdań krytycznych i nie pomijajmy spraw ważnych dla pojedynczego człowieka – dodał i zaapelował – nade wszystko bądźmy zgodną rodziną „Ludowców” i o to do Was apeluje. Czasem jest pokusa konkurencji, ale ona jest na zewnątrz a nie w naszym gronie i to w czasie kiedy mamy tak ważne zadanie do wykonania. Długi okres wytężonej pracy zaczną wybory do PE a zakończa wybory samorządowe w listopadzie.

Poseł życzył zebranym by pod koniec roku nadal ¼ wszystkich samorządowców w Wielkopolsce była związana z Polskim Stronnictwem Ludowym. To umożliwi kontynuację dotychczasowej pracy – przywracania sądów, ale i inwestycji, które będą dawać miejsca pracy.

Tak by młodzi ludzie mogli zostać w Polsce. By nikt z możnych tego świata nie mówił, że zatrudnionym w Anglii, nie należą się zasiłki na dzieci. Co jest ich prawem a nie szczególnym przywilejem – skomentował poseł ostatnie słowa premiera Wielkiej Brytanii.

Na koniec poseł Andrzej Grzyb przypomniał tragedię w Jankowie Przygodzkim i szczególnie powitał Wiesława Witka, sołtysa wsi i Krzysztofa Rasiaka, wójta gminy Przygodzice.

Na scenie pojawił się też Eugeniusz Grzeszczak, wicemarszałek Sejmu, który mówił podkreślił, że klub parlamentarny PSL może pochwalić się 13-ma ustawami i 4 – ma uchwałami, które w 2013 roku powstały dzięki pracy polityków spod znaku zielonej koniczyny.

– Wydłużenie urlopów rodzicielskich i zwiększenie dotacji na żłobki to nasz sukces, którym powinniśmy się chwalić – mówił wicemarszałek i powiedział, że wybory do EP i samorządów to dwa wielkie zadania czekające na „Ludowców” – w zjednoczonej Europie decyzje rozstrzygające zapadają w PE i nie tylko warto, ale i trzeba mieć wpływ na te decyzje. Nasz przedstawiciel w Brukseli, Andrzej Grzyb, ma opinię skutecznego, profesjonalnego, mądrego negocjatora – zachęcał do wzięcia udziału w wyborach obecnych w hali przy ul. Łódzkiej w Kaliszu Eugeniusz Grzeszczak.

Głos zabrał też Stanisław Kalemba. Minister Rolnictwa czas poświęcił przede wszystkim gospodarce i nowemu wieloletniemu budżetowi UE, ale nawiązał też do polskiej tradycji łamania się opłatkiem.

– Patrząc na 2013 rok to w tych arcytrudnych warunkach dla Polski był dobry. A w sektorze rolno – spożywczym wyjątkowo dobry. Jesteśmy jednym z 6 największych producentów żywności w Europie. I za tę służbę chciałbym podziękować. Ten sektor osiągnął największą dynamikę eksportu, która wynosi ok. 12% czyli 19,5 mld zł. W handlu nadwyżka wynosi 5,5 mld euro. Kiedy spotykam się z ministrami innych rządów to oni mówią o naszej żywności. Od początku mojego funkcjonowania na stanowisku ministra podkreślałem, że rolnictwo to skarb Polski – powiedział w Kaliszu minister. – Za nami trudne negocjacje z UE, na których byłem jako jedyny minister krajów członkowskich. To, że teraz 1/9 całego budżetu Unii należy do nas to efekt szczytu w Brukseli, twardych rozmów i naszego zdecydowania w tych rozmowach.

W imieniu bp. Edwarda Janiaka głos zabrał ks. Andrzej Latoń, który odwołał się do chrześcijańskich korzeni i podkreślił, że Bóg dla polityków powinien być drogowskazem.

– Ja jestem ze wsi. I każdego dnia obserwowałem jak moi rodzice ciężko pracują, ale na początku była modlitwa i na końcu była zawsze modlitwa. Brońcie rodzin. Pokazujcie, że Bóg jest miłością i towarzyszy wam w każdym aspekcie życia – mówił do zebranych wysłannik ordynariusza Diecezji Kaliskiej.

Po wystąpieniach wręczono medale najbardziej zasłużonym członkom PSL w Wielkopolsce. Józef Koszela otrzymał medal Wincentego Witosa, najważniejsze odznaczenie Ludowców. Mirosława Gałęzka, Roman Kupijaj i Stanisław Zabarski otrzymali medale Stanisława Mikołajczyka. Podziękowanie, za szerzenie wiedzy o Stanisławie Mikołajczyku, organizowanie konkursów i zrzeszanie szkół, którym patronuje, otrzymała Małgorzata Rudowicz, nauczycielka z ZS w Opatówku.

Część oficjalną zamknął występ zespołu z Przygodzic, który zaprezentował 3 suity wielkopolskie. Po tym wszyscy obecni w Kaliszu połamali się opłatkiem życząc sobie obfitości i zdrowia w 2014 roku. Na koniec, nieplanowanie, na scenie pojawił się jeszcze raz Stanisław Kalemba, który udowodnił, że nie tylko jest dobrym ministrem, ale i muzykiem świetnie radzącym sobie z akordeonem.

AW

Odszukaj Siebie na zdjęciach: www.facebook.com

Zobacz również:

TELESKOP [2:56]

www.wielkopolskie.naszemiasto.pl – Spotkanie noworoczne Wielkopolskiego PSL w Kaliszu

www.rc.fm – PSL noworocznie

www.faktykaliskie.pl – Noworoczne spotkanie Wielkopolskiego PSL

www.calisia.pl – Noworoczne spotkanie Ludowców

©2020 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?