Umowy o wolnym handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą – debata

Jednym z tematów środowych obrad  w Strasburgu był proces integracji Gruzji, Mołdawii i Ukrainy  z Unią Europejską. Andrzej Grzyb (PSL), poseł do Parlamentu Europejskiego (EPL) podczas debaty podkreślił, że jako reprezentant Polski w Brukseli doskonale wie jakim wyzwaniem jest wypracowanie porozumienia, które uwzględnia indywidualne potrzeby każdego z krajów, ale też dostosowuje reformy do standardów unijnych. Dlatego dodał, że także Wspólnota musi dołożyć wszelkich starań by pomóc w tym procesie.

 

– jako Polak, poseł w polskim parlamencie, ale i samorządowiec, zaangażowany w proces integracji Polski z UE, wiem jak dużym wyzwaniem jest przeprowadzanie potrzebnych, często trudnych, dostosowań przy jednoczesnej potrzebie utrzymania wysokiego poparcia społecznego i akceptacji dla tych reform i europejskiego kierunku – mówił na początku swego wystąpienia Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego. – Oczekujemy tego wysiłku zgodnie z podjętymi zobowiązaniami, ale i z naszej strony wiemy, że musimy zrobić wszystko by podtrzymać Was w tym wysiłku.

Kraje zrobiły już spore postępy na drodze do liberalizacji ruchu wizowego. Liderem jest tu Mołdawia, gdzie ruch bezwizowy obowiązuje od 28 kwietnia 2014. W grudniu 2015 roku Komisja Europejska potwierdziła wypełnienie kryteriów związanych z liberalizacją wizową przez Ukrainę i Gruzję oraz propozycje KE dla Rady o podjęcie pilnych decyzji w kwestii liberalizacji wizowej dla tych krajów.

W dostosowywaniu prawa i dążeniami krajów do zjednoczenia z Unia Europejską podążają środki. Pieniądze wpierają przygotowanie i wdrażania reform. – Dobrze, że kraje członkowskie UE bilateralnie wspierają swą wiedzą i doświadczeniem przemiany- za przykład niech posłużą działania polskich samorządów lokalnych, rożnych szczebli, prowadzących intensywną wymianę dobrych praktyk, co do budowy samorządności – ważnego filaru i dorobku krajów UE. Nie można także zapomnieć o współpracy społeczeństw obywatelskich krajów UE, Ukrainy, Mołdawii i Gruzji – podsumował Andrzej Grzyb.

Układy o stowarzyszeniu/ pogłębione i kompleksowe umowy o wolnym handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą…

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?