Za wiedzę do Brukseli.

Damian Dyderski z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych w Marszewie zwyciężył w wojewódzkim etapie Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Razem z pięcioma finalistami konkursu będzie reprezentować nasze województwo w finale krajowym, który już pod koniec marca dobędzie się w Kielcach.  Organizatorem zmagań jest Związek Młodzieży Wiejskiej.  Zwycięzca, na zaproszenie Andrzeja Grzyba, posła do parlamentu Europejskiego, pojedzie do Brukseli. 

 

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gospodarstw rolnych oraz dla rolników do 40-stego roku życia. W tegorocznych zmaganiach wojewódzkich wzięło udział 50 osób z różnych części Wielkopolski. Obok uczniów, do testu sprawdzającego wiedzę, zasiedli ich nauczyciele oraz osoby indywidualne.

 

– Jest to Olimpiada z szeroko rozumianej wiedzy rolniczej zarówno praktycznej jak i teoretycznej. Tematyka samej Olimpiady pokazuje jakie zagadnienia są obecnie preferowane w rolnictwie, mówimy tu o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich mówimy o płatnościach bezpośrednich. O tym z czego młodzi rolnicy mogą skorzystać. To Wszystko  jest zawarte w testach, które wypełniają młodzi ludzie  uczestniczący w finale wojewódzkim Olimpiady Młodych Producentów Rolnych – wyjaśnia Karol Mac, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” Wielkopolska.

 

W teście nie zabrakło też pytań dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii czy zarządzania gospodarstwem rolnym. Olimpiada każdego roku odbywa się w innym powiecie. W tym finał zorganizowano w Żychlinie w powiecie konińskim. Przewodniczącym jury był Andrzej Bobrowski dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu. Nagrody ufundowali ARR, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, ANR, ARiMR, ODR i WFOŚiGW. Patronat nad Olimpiadą objął Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego, który w nagrodę zaprosił zwycięzcę do Brukseli.

 

Finał krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych odbędzie się 26 i 27 marca podczas XX Międzynarodowych Targów Techniki Rolnej „AGROTECH” w Kielcach. Wielkopolskę będą reprezentować:

– Damian Dyderski z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych w Marszewie (powiat pleszewskie) -I miejsce

-Leszek Krawczyk z Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie – II miejsce

– Stanisław Dymek z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie (powiat pilski) –

III miejsce

– Mariusz Szymański, uczestnik indywidualny – IV miejsce

– Marcin Borowczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wielkopolskim i Krzysztof Denkowski Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich (powiat turecki) – V miejsce.

 

W konkursie wzięli udział także uczniowie z Żychlina, Liskowa czy Gniezna.

©2020 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?