Zmiany w systemie handlu emisjami gazami cieplarnianymi

We wtorek w czasie sesji plenarnej Parlament Europejski będzie głosował nad przyjęciem zmian w dyrektywie o europejskim systemie handlu emisjami gazami cieplarnianymi (ETS). Zmiany pozwolą na wydłużenie ochrony przedsiębiorstw zagrożonych tzw ‘ucieczką emisji’ poprzez przyznanie im puli darmowych uprawnień w latach 2020-2030. Przedłużone zostanie wsparcie dla polskiej energetyki oraz ciepłownictwa w postaci tzw. derogacji energetycznej oraz nowo powołanego Funduszu Modernizacyjnego. W prace nad dyrektywą zaangażowani byli posłowie Andrzej Grzyb – w Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa żywności i Jerzy Buzek – w Komisji Przemysłu, Badań i Energii.

Poniedziałek, 5 lutego, godz. 19:00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Wtorek, 6 lutego, godz. 12:00, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

©2021 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?