1-3 lipca, Strasburg: Pierwsza sesja plenarna PE

We wtorek 1 lipca rozpoczynanie się pierwsza sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, która potrwa do czwartku 3 lipca.

Sesja inauguracyjna nowego Parlamentu poświęcona jest formalnemu utworzeniu Parlamentu. Posłowie wybierają swojego przewodniczącego, 14 wiceprzewodniczących oraz 5 kwestorów. Otwarcie sesji prowadzić będzie ustępujący przewodniczący lub w razie jego braku jeden z ustępujących wiceprzewodniczących w porządku pierwszeństwa, lub też w razie ich braku poseł sprawujący swój urząd najdłużej pełni funkcję przewodniczącego- Seniora do czasu ogłoszenia wyboru przewodniczącego. (Art. 12 Regulamin Parlamentu Europejskiego).

Wybór przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

Kandydatury na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego mogą być zgłaszane przez grupy polityczne lub minimum 40 posłów (Art. 13). Wybór ma miejsce pierwszego dnia sesji w tajnym głosowaniu. Aby wygrać, kandydat musi uzyskać PRESS KIT EUROPEAN ELECTIONS 2014 – WWW.EUROPARL.EU bezwzględną większość głosów tj. 50% plus jeden głos (Art. 14). Jeśli po trzech turach głosowań żaden kandydat nie otrzyma bezwzględnej większości oddanych głosów, w czwartej turze kandydują tylko dwaj posłowie, którzy w trzeciej turze otrzymali największą liczbę głosów; w przypadku tej samej liczby głosów za wybranego uznany zostaje kandydat starszy wiekiem.

Następnie nowy przewodniczący zajmuje swoje miejsce, może również wygłosić przemówienie (może również zdecydować się na kilka nieformalnych słów, z formalnym przemówieniem w późniejszym terminie) przed przewodniczeniem sesji w czasie wyboru wiceprzewodniczących oraz kwestorów. Wybór wiceprzewodniczących i kwestorów Kandydaci na stanowiska wiceprzewodniczacych i kwestorów również muszą być zaproponowani przez grupy polityczne lub przynajmniej 40 posłów. Wybór wiceprzewodniczących następuje drugiego dnia sesji i również jest głosowaniem tajnym.

Rola wiceprzewodniczących i kwestorów

Zadaniem wiceprzewodniczących jest zastępowanie przewodniczącego w wykonywaniu jego obowiązków, w tym przewodniczenia posiedzeniom plenarnym (Art 21). Są oni również członkami Prezydium, organu odpowiedzialnego za sprawy administracyjne, organizacyjne i pracownicze Parlamentu. Kwestorzy są odpowiedzialni za sprawy administracyjne oraz finansowe bezpośrednio dotyczące posłów, zgodnie z wytycznymi Prezydium (Art. 26).

Źródło: http://www.europarl.pl/resource/static/files/2014/100dni-materialy-dla-prasy.pdf

Program prac Parlamentu Europejskiego: http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/agenda

Więcej informacji:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/we-wtorek-rozpocznie-prace-nowy-pe-konserwatysci-trzecia-sila/9260t

Oprac.: Kinga Kołodziejczak

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?