Debata o priorytetach Prezydencji Estonii w Radzie z premierem Jüri Ratasem

Estonia przejęła Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Premier Jüri Ratas w środę zaprezentował posłom priorytety na najbliższe sześć miesięcy. Estonia stawia na przyspieszenie cyfryzacji Unii. W debacie o celach Prezydencji głos zabrał Andrzej Grzyb. 

Podczas półrocznego mandatu rząd Estonii planuje skoncentrować się na:

  • Otwartej i innowacyjnej gospodarce w UE
  • Bezpiecznej i zabezpieczonej Europie
  • Europie cyfrowej i wolnym przepływie danych
  • Włączeniu społecznym i zrównoważonym wzroście w Europie

W debacie poselskiej głos zabrał Andrzej Grzyb:

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?