Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju

Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju – Forum Polityczne Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonego Rozwoju – 05.07. 2017, Strasburg.

 

W czerwcu 2012 r., w Rio de Janeiro, odbyła się Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju. Jednym z jej rezultatów była decyzja państw członkowskich ONZ o inauguracji procesu na rzecz opracowania zestawu nowych Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs), mających stanowić kontynuację Celów Milenijnych. SDGs mają uwzględniać aspekt ekonomiczny, społeczny i środowiskowy zrównoważonego rozwoju, to jest eliminację ubóstwa, zapewnienie trwałości środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Proces formułowania SDGs był częścią prac nad globalną agendą rozwojową po 2015 roku (ang. Post-2015 Development Agenda), które prowadzone były w ramach systemu Narodów Zjednoczonych. Agenda ta ma doprowadzić do dokończenia realizacji Celów Milenijnych oraz dalszego globalnego rozwoju. Podstawowe elementy składowe Agendy obejmują Deklarację Polityczną; SDGs; Środki Wdrożeniowe (ang. Means of Implementation – MoI) oraz Globalne Partnerstwo; proces przeglądowy Agendy oraz jej monitorowanie.

Opracowane przez specjalnie do tego celu powołaną Otwartą Grupę Roboczą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju dotyczy nie tylko redukcji ubóstwa, walki z głodem czy zapewnienia zdrowia, ale także takich kwestii, jak zrównoważone wykorzystanie środowiska naturalnego, ograniczenie nierówności społecznej czy zapewnienie dostępu do energii.

©2021 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?