Dzień Strażaka

Szanowni Strażacy, Druhny i Druhowie,                                                                            

W dniu 4 maja obchodzimy „Dzień Strażaka”, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę. Bo czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie siebie samego bliźnim? A właśnie takie idee przyświecają Strażakom. Idee te czerpane są bezpośrednio od patrona strażaków św. Floriana. Ten, który poniósł męczeństwo, gdyż spieszył ze swym świadectwem wiary, z pomocą i pociechą prześladowanym Chrześcijanom, stał się opiekunem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem.

Nie da się przecenić roli jaką spełniają Strażacy, gdyż niejednokrotnie na dźwięk syreny alarmowej niezależnie od pory dnia  i okoliczności gotowi są oddać życie w ochronie innych.

Z okazji Dnia Strażaka pragnę złożyć Funkcjonariuszom Państwowych Straży Pożarnych oraz Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych,  wyrazy uznania i podziękowania za trud i ryzyko bezinteresownie podejmowane w służbie i pracy dla drugiego człowieka. Jednocześnie życzę niewyczerpanej siły i wytrwałości, wyrozumiałości bliskich, sukcesów oraz satysfakcji z służby i pracy na rzecz społeczeństwa. Niech Wasz Patron Św. Florian otacza Was swoją opieką.

 

podpis do wykorz

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?