Dzień Strażaka – 4 maja

Szanowni Strażacy, Druhny i Druhowie,                                                                                                             

Z okazji Dnia Strażaka składam najlepsze życzenia i wyrazy uznania za ofiarną służbę i pracę oraz bezcenną działalność społeczną.

Dziękuję za codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie. Jesteście wszędzie tam, gdzie wobec żywiołu lub skutków nieszczęśliwych okoliczności zagrożone są życie, zdrowie i mienie. Poświęcacie swój czas w imię wspólnego dobra – bezpieczeństwa nas wszystkich. Otacza Was zasłużony szacunek społeczny. Wiemy bowiem, że skuteczność akcji ratunkowych zależy od coraz nowocześniejszego sprzętu, którym dysponujecie, ale też od postawy  moralnej i ludzkiej empatii każdego Strażaka. Bywa, że – realizując piękną strażacką zasadę „Bogu  na chwałę, bliźniemu na ratunek” – narażacie siebie, niosąc pomoc innym.

Albert Einstein powiedział, że tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. Z okazji Dnia Strażaka składam Funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, Druhnom i Druhom serdeczne podziękowania za trud, poświęcenie, za Wasze dobre serca. Niech Święty Florian ma Was w swojej opiece, abyście zawsze bezpiecznie wracali  do swoich domów i rodzin.

 

 

 

 

 

 

zdjęcie: http://ostrzeszow.pl/asp/_pdf.asp?typ=13&menu=46&dzialy=46&akcja=artykul&artykul=3840

 

Poseł do PE dr Andrzej Grzyb uczestniczył wczoraj w Jubileuszu 50-lecia OSP Krzyżówki-Młyśnko.  Zobacz artykuł: Jublieusz 50-lecia OSP Krzyżówki-Młyńsko. Zmiany klimatyczne powodują wydłużanie się sezonów pożarowych i podwyższenie ryzyka pożarowego, dlatego Poseł Grzyb działa w tym temacie w PE.

Zobacz więcej:

Dla Posła do PE dr Andrzeja Grzyba ważna jest kwestia miejsca OSP w systemie ratownictwa i reagowania kryzysowego, szczególnie w Wielkopolsce. Jego program dla PE 2019-2024 zawiera tu ważne dla OSP postulaty – zdaniem posła dr Andrzeja Grzyba UE może, a wręcz musi pomóc  w niesieniu efektywnego ratunku w bezpieczeństwie dla strażaków PSP oraz druhów i druhen OSP.

 

zdjęcie: kalisz.naszemiasto.pl

 

 

 

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?