Ile kadmu w nawozach?

Ile kadmu będą zawierały nawozy fosforowe? Ustalenie odpowiedniego poziomu tego pierwiastka jest niezbędne by uniezależnić Europę od dostaw od Rosji.  Taka sytuacja miałaby fatalne skutki dla naszego przemysłu chemicznego. Tematem będzie zajmować się Komisja Środowiska w czasie najbliższego posiedzenia. 

Głosowanie w Komisji Środowiska PE (ENVI) nad opinią do rozporządzenia nawozowego, która ustali maksymalną zawartość kadmu w nawozach fosforowych odbędzie się we wtorek 30 maja. Ustalenie zbyt niskiego poziom kadmu nie wpłynie znacząco na poprawę warunków środowiskowych, natomiast może uzależnić Europę od dostaw fosforanów z kierunku rosyjskiego, a tym samym będzie miało bardzo negatywny wpływ na polski sektor chemiczny.

Zdjęcie: wikipedia.pl

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?