Inżynierska elita w Ostrowie

Ponad dwustu ekspertów z różnych gałęzi transportu przybyło do Ostrowa Wielkopolskiego na XXXI Ogólnopolski Zjazd Zwyczajny Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżniono najaktywniejszych członków i wybrano nowe władze.

SITK RP to organizacja pozarządowa skupiająca ekspertów z dziedziny transportu zarówno lotniczego, drogowego, kolejowego jak i transportu wodnego, w sumie ponad 6,5 tys. osób z całej Polski. Stowarzyszenie posiada w kraju 33 oddziały.

– Nasza działalność obejmuje szeroki krąg zagadnień dotyczących krajowego i międzynarodowego systemu transportowego. Prowadząc działalność doradczą, organizując konferencje i szkolenia oraz wydając czasopisma branżowe jesteśmy profesjonalnym partnerem dla władz rządowych i samorządowych, podmiotów gospodarczych, szkół i uczelni oraz innych organizacji – wyjaśnia Andrzej Żurkowski, dotychczasowy prezes SITK RP. (…)

źródło: http://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/4169

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk oraz Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak.

Tekst pochodzi i w całości jest dostępny na stronie: http://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/4169

©2020 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?