Lepsze prawo UE i rozwój wspólnotowego rynku

Lepsze prawo UE i rozwój wspólnotowego rynku – Andrzej Grzyb w debacie PE o Łotewskiej Prezydencji

Priorytety nowej Łotewskiej prezydencji w Radzie UE były głównym tematem porannego posiedzenia Parlamentu Europejskiego 14 stycznia 2015 roku. W debacie wziął udział Andrzej Grzyb (PSL-EPL), który podkreślił znaczenie projektów zmierzających do Europy konkurencyjnej, cyfrowej i zaangażowanej globalnie.

Deputowany PSL odniósł się do jednego z głównych priorytetów prezydencji – dążenia do lepszego stanowienia prawa – Należy o tym mówić, bowiem niestabilność w stanowieniu prawa źle świadczy o ustawodawcy – zaznaczył w swojej wypowiedzi poseł.

Jako przykład podał reformę uprawnień do emisji dwutlenku węgla, która po roku od uchwalenia ulega zmianom. Andrzej Grzyb podkreślił również znaczenie wdrożenia celów Unii Energetycznej oraz polityki prowzrostowej wraz z inwestycjami, o których dyskutowano poprzedniego dnia tzw. Planie Junckera na ponad 315 mld euro.

Zdaniem posła Grzyba prezydencja Łotewska powinna podtrzymać działania rozwijające wspólny rynku UE.

Jednolity rynek jest najmniej kontrowersyjny ze względu na efekty dla wszystkich krajów członkowskich, również tych, które w sceptyczny sposób patrzą na Unię Europejską- powiedział w środowej debacie plenarnej.

W odniesieniu do kontynuacji działań prezydencji UE, poseł podkreślił jej zaangażowanie we wzmocnienie polityki sąsiedztwa i wyraził nadzieję, ze szczyt Partnerstwa Wschodniego w Rydze w 2015 roku zakończy się sukcesem. Okazał również zadowolenie, że prezydencja łotewska za priorytet uznała większą przejrzystość negocjacji pomiędzy UE oraz USA nad Transatlantyckim Partnerstwem Handlowo- Inwestycyjnym (TTIP). Według niego tylko odpowiednio konsultowane ze społeczeństwem negocjacje mogą przynieść pozytywne rezultaty.

 

Opracowanie: Urszula Grzesiek oraz Grzegorz Michalak

Więcej na ten temat:

Strona internetowa Łotewskiej Prezydencji: https://eu2015.lv/

Aktualności Parlamentu Europejskiego: http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20150113STO07501/html/Bezpiecze%C5%84stwo-praca-rynek-cyfrowy-%C5%81otwa-prezentuje-priorytety-prezydencji

Informacja ze strony Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+miedzynarodowa/Unia+Europejska/Prezydencja+w+Radzie+UE

Strona Internetowa posła Andrzeja Grzyba: https://andrzejgrzyb.eu/pe-poslowie-przeanalizuja-w-srode-priorytety-lotewskiej-prezydencji/

©2020 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?