PE: Posłowie przeanalizują w środę priorytety łotewskiej Prezydencji

Premier Łotwy, Laimdota Straujuma przedstawi posłom priorytety łotewskiej prezydencji w Radzie UE w środę, o godz. 9.00. Oprócz analizy łotewskiego programu półrocznej kadencji, posłowie poruszą też kwestie związane z niedawnymi atakami terrorystycznymi.

Łotwa przedstawiła trzy priorytety: “konkurencyjna Europa” – czyli jak wzmocnić przedsiębiorczość UE poprzez promocję inwestycji w nowe i konkurencyjne produkty i usługi, “cyfrowa Europa” – czyli pobudzenie rozwoju technologii informatycznych postrzeganych jako czynnik stymulujący wzrost gospodarczy i “zaangażowana Europa” – a więc taka, która odgrywa ważną i aktywną rolę na globalnej scenie.

Po debacie, ok. godz. 12.00, premier Straujuma i Przewodniczący PE Martin Schulz wezmą udział w konferencji prasowej.

 Zobacz również: http://www.mg.gov.pl

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?