Z wizytą w Brukseli

Zmiany prawne procedowane aktualnie na szczeblu unijnym będą wkrótce obowiązywać w Polsce. Dlatego Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, będąc członkiem EurEau, podejmuje działania na rzecz branży wod-kan również w instytucjach UE. W dniu 21 lutego odbyło się spotkanie przedstawicielek IGWP – Prezes Doroty Jakuty i reprezentantki Izby w EurEau Klary Ramm z Komisarz Elżbietą Bieńkowską oraz Posłem do Parlamentu Europejskiego Andrzejem Grzybem.

Komisarz Bieńkowska jest szefem Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, której podlegają regulacje związane z rozporządzeniem w sprawie materiałów budowlanych. Dlatego dyskusja dotyczyła konieczności uporządkowania kwestii materiałów mających kontakt z wodą do picia w tym rozporządzeniu albo w dyrektywie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD). Dyskusja z Panią Komisarz dotyczyła także konieczności zwrócenia uwagi na możliwości odzysku substancji odżywczych, szczególnie fosforu, ze ścieków.

Spotkanie z Posłem Grzybem, który jest członkiem parlamentarnej Komisji Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), dotyczyło w szczególności dyrektywy w sprawie jakości wody (DWD), ale także ramowej dyrektywy wodnej oraz kwestii gospodarki wodnej. Bardzo ważną kwestią było omówienie propozycji zmian w rozporządzeniu nawozowym, tak aby dopuszczało ono wykorzystanie osadu jako źródła substratów do produkcji nawozów. Podjęłyśmy również dyskusję na temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta i konieczności zwrócenia uwagi na zanieczyszczenia związane z farmaceutykami i mikroplastikiem.

Spotkania okazały się bardzo owocne ze względu na zgodę na podjęcie wspólnych przedsięwzięć i kontynuacje działań na rzecz ochrony środowiska, a szczególnie branży wod-kan w UE.

 

Klara Ramm – Członek Zarządu EUREAU i Polski Przedstawiciel w Komisji ds. Wody / źródło: www.igwp.org.pl

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?