III Kongres Energetyki Obywatelskiej

Dzisiaj odbywa się w Warszawie III Kongres Energetyki Obywatelskiej, na którym niestety nie będę obecny – czasami mimo najszczerszych chęci trzeba wybierać między ważnymi spotkaniami. Tym razem w Wielkopolsce, spotkania w powiatach i gminach, do których zapraszają mieszkańcy, a gdzie w innym terminie bym nie mógł dotrzeć. Szczerze dziękuję dr Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu za godne reprezentowanie PSL w debatach Kongresu.

 

Moje poglądy na energetykę obywatelską, czy może jako ludowiec powinienem powiedzieć, energetykę powszechną, są od dawna znane. Przynajmniej tym, którzy interesują się pracami Parlamentu Europejskiego i tym organizacjom, które z Parlamentem Europejskim blisko współpracują:

Energetyka obywatelska jest mi bardzo bliska.

Energetyka obywatelska to prosumeryzm, gdzie konsument jest równocześnie wytwórcą energii.

Energetyka obywatelska to wspólnoty energetyczne, świadczące usługi na rzecz lokalnych społeczności – jak wielkopolski Ostrowski Klaster Energetyczny.

Energetyka obywatelska to czysta energia i odnawialne źródła energii.
Energetyka obywatelska to energetyka rozproszona, a rozproszone systemy wytwarzania energii jest trudniej zdestabilizować.

Energetyka obywatelska to energetyka, w której źródło energii jest bliżej konsumenta, a tym samym mamy do czynienia z mniejszymi stratami energii.

Energetyka obywatelska to korzyści dla wytwórców indywidualnych i społeczności lokalnych.

Energetyka obywatelska to energetyka suwerenna, niezależna od importu surowców.

 

Dlatego też w czasie moich 10 lat pracy w Parlamencie Europejskim zabiegałem o rozwiązania korzystne dla prosumentów i społeczności energetycznych, zapisane przede wszystkim w dyrektywie o wspieraniu odnawialnych źródeł energii oraz rozporządzeniu o zarządzaniu Unią Energetyczną.

Uważam, że Energetyka obywatelska w wydaniu prosumenckim oraz społeczności energetycznych są koniecznym elementem uzupełniającym energetykę zawodową. Energetyka obywatelska jest również niezbędnym składnikiem niskoemisyjnej transformacji energetycznej.

Mówimy o tym od dawna http://biznesalert.pl/dlaczego-polska-wejsc-droge-transformacji-energetycznej-analiza/

O tym co zrealizowałem w Parlamencie Europejskim dotychczas na rzecz transformacji energetycznej w Polsce można przeczytać na mojej

stronie Internetowej.

                                                                                                                                       dr Andrzej Grzyb

                                                                                                              Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

 

 

 

ENENERGIA – EKONOMIA – EKOLOGIA – BIOEKONOMIA – STOP SMOG – OZE

zdjęcie: biznesalert.pl

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?