Lokalne Grupy w Działaniu

Wielkopolskie Forum Lokalnych Grup Działania: LGD w Wieloletnich Ramach Finansowych 2014-2020

LGD121 września 2013 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się Wielkopolskie Forum Lokalnych Grup Działania, którego organizatorem był Poseł do PE, Wiceprzewodniczący w Polskiej Delegacji w Grupie Europejskiej Partii Ludowej Andrzej Grzyb. Forum zgromadziło przedstawicieli LGD z całej Wielkopolski oraz samorządowców i przedsiębiorców zainteresowanych tematyką LGD. [ZDJĘCIA]

Wśród prelegentów Forum byli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, Przedstawiciel Dyrektoriatu Generalnego ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej Zbigniew Fąfara, Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski, Prezes Wielkopolskiej Sieci LGD Katarzyna Jórga oraz dr Sebastian Stępień reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Uroczystego otwarcia dokonał gospodarz Forum – Poseł Andrzej Grzyb podkreślając duże znaczenie Lokalnych Grup Działania w aktywizowaniu i wspieraniu społeczności obszarów wiejskich w rozwoju aktywności gospodarczej oraz integracji mieszkańców obszaru działania danej LGD.

Głównym zakresem i funkcją Forum było przybliżenie członkom Wielkopolskich LGD jaka suma środków określonych w Wieloletnich Ramach Finansowych 2014-2020 przypadnie Lokalnym Grupom Działania.

Kontekst krajowy ram finansowych przybliżył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, który omówił kwestię dzięki jakim funduszom może być finansowany rozwój kierowany przez lokalną społeczność (RKLS) oraz obszar jaki kwalifikuje się do płynącego z niego wsparcia.

Kontekst europejski LGD w Wieloletnich Ramach Finansowych 2014-2020 omówił Zbigniew Fąfara – przedstawiciel Dyrektoriatu Generalnego ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej, bieżący stan prac przed ostatecznym głosowaniem nad WPR w Parlamencie Europejskim przedstawił Poseł do PE Andrzej Grzyb, a wielkopolski kontekst regionalny w tym zakresie omówił Tomasz Bugajski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

„Leader – metoda rozwoju lokalnego” to tematyka wystąpienia Katarzyny Jórgi – Prezes Wielkopolskiej Sieci LGD. „CLLD daje nam możliwość realizacji potrzeb lokalnych i rozwiązywania często specyficznych problemów lokalnych poprzez działania oddolne, celowe i dokładnie ukierunkowania” – mówiła Prezes Wielkopolskiej Sieci LGD podczas swojego wystąpienia.

Pierwszą część Forum zamknęła prelekcja dra Sebastiana Stępnia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który mówił o możliwościach i ograniczeniach rozwoju LGD w Polsce. Przedstawił przede wszystkim jakie oczekiwania w stosunku do LGD mają społeczności lokalne oraz przedsiębiorcy i organizacje w zakresie ewentualnej współpracy.

Wielkopolskie Forum LGD zakończył panel dyskusyjny. Najważniejszym wnioskiem wynikającym z podjętej polemiki było, to iż wszystkie szczeble opowiedziały się za z możliwością korzystania przez Lokalne Grupy Działania z różnych funduszy Unii Europejskiej (wielofunduszowość). Poza tym omówiono efektywność LGD/LGR przy dystrybucji środków finansowych oraz w jaki sposób można przyciągnąć większą liczbę partnerów gospodarczych dla Lokalnych Grup Działania nie tylko w Wielkopolsce, ale również całym kraju.

Media o Wielkopolskim Forum Lokalnych Grup Działania:

www.tvwielkopolska.pl – Poznań: grupy w rozwoju

www.nowinylokalne.pl – Wielkopolskie Forum Lokalnych Grup Dzialania

www.www.tvp.pl/poznan – TELESKOP [4:09]

Lokalne Grupy w działaniu

Zachęcamy do obejrzenia relacji z Wielkopolskiego Forum Lokalnych Grup działania, które odbyło się 21 września 2013 r. w Poznaniu.
Wystarczy kliknąć poniższe zdjęcie.

 

Oprac. Kinga Kołodziejczak

Zdjęcia: Paulina Jurkiewicz, Robert Pilarczyk

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?