Medal 20-lecia dla Andrzeja Grzyba

Wojewódzko – Diecezjalne Dożynki Wielkopolskie w Liskowie były okazją do uczczenia jubileuszu 20-lecia wznowienia działalności Izby Rolniczej. Uroczystość zgromadziła osoby, które od lat działają w tym jedynym takim samorządzie w Polsce. – To jedyna organizacja, która reprezentuje wszystkich rolników bez względu na poglądy – powiedział Piotr Walkowski, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Wśród wyróżnionych medalem znalazł się Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego.

 

Jubileusz 20-lecia Izby Rolniczej był pierwszy punktem tegorocznego Święta Plonów w Wielkopolsce. Uroczystość zgromadziła rolników, ale też byłych i obecnych działaczy Izby oraz osoby, które od lat z nią współpracują i pomagają. – Reprezentujemy 2 miliony osób w całym kraju. W Wielkopolsce ponad 180 tysięcy gospodarstw. Z zadań statusowych wynika prowadzenie szkoleń, wprowadzanie nowinek i opiniowanie normatywnych aktów prawnych. Głownie tych, które podlegają pod resort rolnictwa, ale ze względu na złożoność naszej produkcji upominamy się także o akty z ministerstwa środowiska oraz nowego ministerstwa gospodarki wodnej i żeglugi. Myślę, że powinniśmy też dążyć do tego by wydawać dokumenty dotyczące zawodu rolniczego tak jak to robią izby rzemieślnicze. Nadawać tytuły rzemieślnika czy rolnika – powiedział Piotr Walkowski.

 

W trakcie spotkania podkreślano, że Izba Rolnicza, której korzenie sięgają czasów przedwojennych a ze względu na naszą historię przez kilkadziesiąt lat była zawieszona, powinna mieć większy wpływ na decyzje dotyczące wsi. Tak jak w Niemczech czy Francji, krajach, które wzorowały się na polskiej formacji sprzed II wojny światowej. W czasie spotkania przyznano medale 20-lecia Izby Rolniczej. Otrzymały je osoby, które wpierają działalność organizacji. W gronie wyróżnionych znaleźli się m.in. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Zofia Szalczyk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Nosal, starosta kaliski i Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego, który odbierając medal podkreślił wyjątkowość Izby Rolniczej. – Od samego początku samorząd rolniczy pełnił niezwykłą rolę. Sięgając do jego początków trzeba sobie uświadomić, że wtedy, kiedy toczyła się walka o wolność, o polskość, o polską ziemię, bez samoorganizacji, nie byłoby możliwe zwycięstwo bez dobrej organizacji – mówił prezes wielkopolskiego PSL. – Gratuluje tego 20-lecia. Mimo różnych niedostatków myślę, że są to dwie dekady, które dają satysfakcję z działania.

 

Andrzej Grzyb przekazał też okolicznościowy adres na ręce Stanisława Pietrzaka, pierwszego prezesa Izby Rolniczej w Kaliszu. Oprócz jubileuszowych medali, Piotr Walkowski, wręczył też odznaczenia resortowe.

©2022 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?