Międzynarodowy Dzień Strażaka

Drodzy Strażacy,      

W krajobraz polskich miast i wsi wpisały się na trwałe budynki komend Państwowej Straży Pożarnej i remiz Ochotniczych Straży Pożarnych. Są to symbole miejsc, które łączą ludzi o wspólnej idei i wspólnych wartościach. Jest to przesłanie ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska. Jednakże nie byłoby tych miejsc, gdyby nie ludzie, Strażacy, którzy służą swoim Małym Ojczyznom i są gotowi oddać życie w ochronie innych.

Na przestrzeni ostatnich lat zmienił się wizerunek Strażaka, zmienił się obraz komend i remiz oraz ich wyposażenie. Poprzez wsparcie, które uzyskują jednostki PSP i OSP,  podkreśla się, jak ważne są zadania pełnione przez strażaków oraz odpowiedzialność, która na nich spoczywa. Strażak to nie tylko symbol bezpieczeństwa i niesienia pomocy, to potencjał i ostoja.

Z okazji Dnia Strażaka pragnę złożyć funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych wyrazy uznania i podziękowania za trud i ryzyko podejmowane w walce z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, za ratownictwo techniczne, chemiczno – ekologiczne,  medyczne, wysokościowe, wodne i poszukiwawcze Niech Wasz Patron Św. Florian otacza Was swoją opieką.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?