Parlament Europejski o alarmującej sytuacji Chrześcijan i Jazydów w Iraku

Z inicjatywy posła do PE Andrzeja Grzyba, koordynatora ds. Praw Człowieka Grupy Europejskiej Partii Ludowej w PE, w środę 11 lipca, w PE omówiona zostanie sytuacja praw człowieka w Iraku w tym szczególnie doświadczonych prześladowaniami mniejszości Chrześcijańskich czy Jazydów. Biskupi i organizacje pozarządowe alarmują m.in., że w ciągu ostatnich kilku lat populacja Chrześcijan zmalała 3 krotnie w Iraku i jest bliska całkowitego zaniku. PE w lutym 2016 potępił zbrodnie Daesh, uznając, masowe mordy na Chrześcijanach za ludobójstwo. W dyskusji z posłami do PE udział wezmą m.in. Arcybiskup Erbil i Iraku Warda, Lamya Haji Bashar, laureatka Nagrody Sakharova 2016, ofiara tzw. Państwa Islamskiego.

Podkomisja Praw Człowieka PE, środa, 11 lipca 2018, 10h00-11h00, ASP 3G3

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?