Posłowie za przepisami zapobiegającymi oszustwom na samochodowych licznikach kilometrów

Aby skutecznie zapobiegać nielegalnemu ingerowaniu w odczyty stanu licznika, Komisja powinna przygotować odpowiednie przepisy w ciągu roku, zgodnie z rezolucją przyjętą w czwartek.

“Około 5-12% używanych samochodów sprzedawanych w krajach UE i 30-50% samochodów sprzedawanych zagranicę na terenie UE to samochody ze zmanipulowanym licznikiem”, powiedział sprawozdawca Ismail Ertug (S&D, DE). “Osiągnęliśmy szerokie porozumienie w sprawie treści sprawozdania, zwłaszcza, w sprawie potrzeby stworzenia krajowych baz danych dotyczących liczników kilometrów z transgraniczną wymianą danych oraz zwiększenia wysiłków producentów w zakresie zabezpieczania liczników kilometrów”.

 

Posłowie chcą, aby nowy zestaw przepisów, obejmujący krajowe rejestry danych dotyczących przebiegu, był dostępny ponad granicami. Nabywcy używanego samochodu powinni mieć możliwość zweryfikowania dokładności odczytu licznika kilometrów, niezależnie od tego, w którym państwie UE był on wcześniej zarejestrowany

 

Częstsza rejestracja odczytów liczników kilometrów zapobiegnie manipulacjom
Zapis stanów liczników kilometrów powinien być obowiązkowy przy każdej okresowej kontroli technicznej, podczas serwisowania, przy obsłudze technicznej i naprawie oraz przy każdej innej wizycie w warsztacie, poczynając od pierwszej rejestracji pojazdu, uważają posłowie

Zwracają oni uwagę, że Belgia i Holandia, gdzie odczyty są zbierane częściej niż w innych krajach, niemal całkowicie wyeliminowały oszustwa związane z licznikami kilometrów

 

Co mogą zrobić producenci
Posłowie zwracają się również do Komisji Europejskiej o monitorowanie, w jaki sposób producenci wdrażają strategie ochrony przed manipulacją wymagane na mocy obowiązujących przepisów UE, oraz o ustalenie jasnych kryteriów skutecznego sprawdzania, czy liczniki kilometrów są zabezpieczone przed manipulacją.

 

Manipulowanie przy licznikach powinno zostać uznane za przestępstwo
Pomimo że ingerencje w samochodowe liczniki kilometrów mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo na drogach, jedynie w sześciu państwach UE zostało uznane za przestępstwo, zauważyli posłowie, wzywając pozostałe kraje do wprowadzenia takiego prawa.

 

Kolejne kroki
Po przyjęciu dziś w Parlamencie Europejskim rezolucji w sprawie inicjatywy ustawodawczej Komisja Europejska będzie musiała przedstawić wniosek ustawodawczy lub uzasadnić, dlaczego tego nie uczyniła.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?