Seminarium "Mołdawia w Europie"

Starosta powiatu Kriulen, merowie trzech mołdawskich miast oraz przedstawiciele tamtejszych samorządów gościli z wizytą w powiecie kaliskim. Celem odwiedzin było podpisanie umów o współpracy z gminami z terenu południowej Wielkopolski. Robocza wizyta była też okazją do zorganizowania seminarium poświęconego relacjom między Unią Europejską a Mołdawią i w ramach „Partnerstwa Wschodniego”. Gościem honorowym był Iurie Bodrug, ambasador Republiki Mołdawii w Polsce. Patronat nad spotkaniem objął Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Wizyta przedstawicieli mołdawskich samorządów to efekt działań Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr:, które od 2009 roku intensywnie współpracuje z tamtejszym Stowarzyszeniem „Civis”.

– Jesteśmy wspierani ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundację Edukacja dla Demokracji. W tym roku otrzymaliśmy też środki z MSZ przez Fundację Solidarności Międzynarodowej – mówi Wiesława Kowalska ze TK „Echo Pyzdr” i główny katalizator wymian między Polakami a Mołdawianami. – Sierpniowa wizyta jest realizowana w ramach projektu „Mołdawia w Polsce – Solidarnie ku Europie”. Pomysł przyjazdu do naszego kraju powstał spontanicznie podczas pobytu delegacji polskich ekspertów samorządowych i pozarządowych w Mołdawii w kwietniu 2014 w ramach projektu „Echa Pyzdr”: „SZTAFETA PL-MD Umacniamy Demokrację” – dodaje Kowalska.

W tym tygodniu powiat kaliski odwiedziła pięćdziesięcioosobowa delegacja reprezentująca trzy gminy z mołdawskiego powiatu Kriulen. Na czele grupy stał starosta Dionis Uritu.

– Wizyta była okazją do zapoznania się z Waszymi doświadczeniami w zakresie inwestycji. Naszym celem jest utworzenie wspólnych przedsiębiorstw z kapitałem polsko-mołdawskim. My możemy np. zaproponować nasze wina i sprzedawać je w Polsce. Jest też potencjał w potencjale kosmetycznym, w perfumach, u nas są też produkty spożywcze, które nie są szerzej znane w Polsce – powiedział o swoich nadziejach związanych z wizytą starosta powiatu Kriulen.

Samorządowcy, którzy odwiedzili powiat kaliski, ale także złożyli wizytę w Nowych Skalmierzycach i spotkali się z przedstawicielami powiatu ostrzeszowskiego oraz miasta Kalisz przyjechali też po naukę. Chcieli zobaczyć jak wykorzystaliśmy 25 lat transformacji, jak wyglądają nasze osiągnięcia we wszystkich dziedzinach życia a przede wszystkim samorządów w zakresie rozwoju rolnictwa , przedsiębiorczości czy kultury. Mołdawianie w tym momencie są w takiej samej sytuacji jak my w 1989 roku. Wiedzą, że można zmienić wszystko. Wystarczą dobre wzorce.

– Dlatego my korzystamy polskiego doświadczenia samorządowego. Uczestnictwa każdego obywatela w życiu własnego powiatu, gminy, miejscowości gdzie żyje. Gdzie każdy jest zainteresowany tym by było jeszcze lepiej niż było wczoraj. Chcemy u nas pokazywać, że sukces jest możliwy – powiedział Iurie Bodrug, ambasador Republiki Mołdawii w Polsce.

Dwie mołdawskie gminy – Mascauti i Oxentea – podpisały porozumienie z gminami Lisków i Koźminek z powiatu kaliskiego. Jedna – Causeni – z gminą Nowe Skalmierzyce w powiecie ostrowskim. Wizyta była tak zaplanowana by goście zobaczyli jak najwięcej interesujących ich miejsc. Mogli przyjrzeć się pracy w Starostwie Powiatowym w Kaliszu oraz urzędach gmin, ale też odwiedzali przedsiębiorców i spotykali się z różnego rodzaju stowarzyszeniami.

 

– Widzieli szklarnie, widzieli chłodnie, widzieli sortownie, widzieli jak produkuje się warzywa. Widzieli jak się je pakuje. Rozmawialiśmy o rynkach zbytu i komercjalizacji tej produkcji. Byli również w sklepie zaopatrzenia rolnictwa. U nich takich sklepów nie ma. Staraliśmy się pokazać im jak się zarabia pieniądze – wyjaśnił Krzysztof Nosal, starosta kaliski. – Ta wizyta została bardzo szybko zorganizowana. Ja byłem w kwietniu w Mołdawii i widziałem, że tamtejsze władze są bardzo pozytywnie nastawione do integracji z Unią Europejską. Jest jednak lęk, że propaganda rosyjska zniweczy dotychczasową pracę. Na to nie możemy pozwolić. Unia Europejska musi się rozwijać, mieć nowych partnerów i członków – dodał starosta.

Już w ubiegłym roku, dzięki Towarzystwu Kulturalnemu „Echo Pyzdr”, porozumienie o współpracy z mołdawska gminą Mitoc podpisała gmina Blizanów z powiatu kaliskiego. Pierwsze spotkanie przedstawicielu obu samorządów można nazwać zapoznawczym. Jednak już kolejne przyniosły konkretny program działania na najbliższe lata. To wymiana młodzieży, współpraca kulturalna oraz porozumienia biznesowe. We wrześniu największa kaliska gmina będzie przenosić na grunt gminy Mitoc swój autorski i nietypowy projekt stypendialny pt. „Mecenat”, który wspiera zdolnych, ale niezamożnych uczniów.

– Młodzież, która otrzymuje pieniądze w ramach programu „Mecenat” zobowiązana jest przygotowywać programy dla mieszkańców swoich miejscowości. To świetna nauka, która prowadzi do budowy społeczeństwa obywatelskiego a również o to nam chodzi w tej współpracy – dodał Sławomir Musiał, wójt gminy Blizanów.

Typowo roboczą wizytę zakończyło seminarium, którego tematem była rola Mołdawii w Unii Europejskiej. O współpracy między Unią Europejską a Wspólnota mówił Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego, który przekonywał, że republika może liczyć na wsparcie.

– Unia Europejska realizuje Politykę Sąsiedztwa a w jej ramach program „Partnerstwa Wschodniego”. W 2009 roku z bliska przyglądałem się wyborom w Mołdawii. Bez względu na układy polityczne zawsze najważniejszy był człowiek i jego los. Podpisanie w czerwcu tego roku umowy stowarzyszeniowej przez Wasz kraj, ale i Ukrainę oraz Gruzję pokazuje, że wiecie w jaki sposób kierować swoją przyszłością. Macie nadzwyczajną okazję by w listopadowych wyborach pokazać, że stawiacie na integrację i wolny handel, który przyczyni się do rozwoju gospodarczego. Proces integracji nie jest łatwy. My też popełniliśmy wiele błędów. Jednak dzięki takim wizytom jak te i współpracom na poziomie samorządów możecie się uczyć jak iść prostymi ścieżkami do sukcesu – mówił w czasie swojego wystąpienia Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego, który aktywnie działa w ramach „Partnerstwa Wschodniego”.

Ambasador Iurie Bodrug potwierdził, że szeroka współpraca miast i powiatów jego kraju z polskimi partnerami jest jednym z elementów kampanii obecnego Rządu na rzecz integracji europejskiej.

AW

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?