Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2018 – Andrzej Grzyb, Strasburg

Komisja publikuje swoje plany dotyczące przyszłych prac oraz sprawozdania z prac wykonanych w trakcie rocznego cyklu planowania i programowania strategicznego.

Program prac przedstawia plany Komisji dotyczące wprowadzania w życie priorytetów politycznych określonych przez przewodniczącego. Program prac zawiera wieloletni przegląd, który ma pomóc zainteresowanym stronom i innym instytucjom UE w planowaniu ich działań w ramach współpracy z Komisją.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?