Rok 2015 Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju

„Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość” – to motto Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015, który został oficjalnie zainaugurowany 9 stycznia w Rydze.  Jest to pierwszy rok w historii europejskiego roku tematycznego poświęcony działaniom zewnętrznym Unii Europejskiej i roli Europy na świecie.

24 lutego w Domu Europy we Wrocławiu odbyła debata pt. „Z Widokiem na współpracę rozwojową”. Organizatorami wydarzenia było Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.

Wśród panelistów zasiedli: Agnieszka Skuratowicz – z Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, Jan Hofmokl – z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Kamil Wyszkowski – UN Global Compact, oraz reprezentująca III sektor organizacji pozarządowych Aleksandra Minkiewicz – z Fundacji Kultury Świata. Zaproszeni goście opowiadali: czym jest Europejski Rok na rzecz Rozwoju? komu i w jaki sposób udzielana jest pomoc rozwojowa? oraz jak Unia Europejska, w tym Polska, angażuje się w te działania?

W czasie spotkania zaprezentowano krótki film prezentujący zaangażowanie Unii Europejskiej na rzecz pomocy krajom potrzebującym oraz wystawę fotografii poświęconą tej tematyce.

Krajowe i międzynarodowe dyskusje dotyczące polityki rozwojowej to jedno z działań, mających na celu przybliżenie i zainteresowanie społeczeństwa tą tematyką. Dają one również możliwość dialogu społecznego oraz dzielenia się swoimi pomysłami i przemyśleniami.

Więcej:

http://zwidokiemna.eu/

https://europa.eu/eyd2015/pl

GALERIA FOTOGRAFII

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?