Spotkanie PSL w powiecie ostrowskim

W dniu 14 marca 2014 roku  Zarząd Miejsko Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Nowych Skalmierzycach  powiat ostrowski zorganizował otwarte spotkanie członków i sympatyków  Polskiego  Stronnictwa Ludowego. Na spotkanie wyznaczone w sali restauracyjnej  Zajazdu  ‘’OSADA’  w Skalmierzycach   zaproszeni zostali poseł do Parlamentu Europejskiego Kol Andrzej Grzyb i poseł na Sejm RP obecnej kadencji Kol Piotr Walkowski  pani Teresa Artmańska – Prezes Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach,Kol Arkadiusz Wojtczak  radny powiatowy  reprezentujący   swój okręg wyborczy  z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego i Paweł Błaszczyk Kierownik Biura Powiatowego ARiMR , sprawujący mandat radnego  PSL Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Oprócz wymienionych gości  w spotkaniu  uczestniczyła bardzo liczna grupa rolników, rzemieślników młodzieży, sołtysów, Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich i ludzi reprezentujących różne zawody, którzy pracują w środowisku wiejskim.

Uczestników spotkania wg listy obecności było ok. 140. Otwarcia spotkania i powitania  uczestników i gości  dokonał Prezes  ZMG PSL Kol Roman Kałużny. Celem spotkania jak sam podkreślił było podsumowanie minionego roku i nakreślenie sobie zadań na najbliższa przyszłość w związku z wyznaczona datą wyborów do Parlamentu Europejskiego i  jesiennych wyborów samorządowych . Następnie głos zabrał Kol Paweł Błaszczyk który w analityczny sposób przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Miejsko Gminnego PSL w Nowych Skalmierzycach ,wymieniając  najważniejsze zadnia jakie zostały wykonane w mijającym okresie  to ;

  – rozwiązanie, po długich rozmowach problemu związanego  z badaniami   ziemniaków  wysyłanych przez miejscowych rolników na rynki wschodnie .Tutaj nie sposób zauważyć dużego zaangażowania samych rolników, którzy poprzez Komitet Protestacyjny przez prawie półtora roku prowadzili  rozmowy z Ministerstwem Rolnictwa przy wsparciu posła Piotra Walkowskiego. Żmudna korespondencja pod adresem Ministerstwa Rolnictwa, upór samych producentów zrzeszonych w Komitecie Protestacyjnym jak również konsekwencja w prowadzonych rozmowach i ustaleniach sprawiły, że problem ten został rozwiązany z korzyścią dla samych producentów.

Kolejna sprawa jaka została w sposób pozytywny rozwiązana  to udrożnienie rzeki Ciemna  na całej długości , które to zadanie zostało wykonane na wniosek sołectwa Miedzianów i Droszew  .Wnioskujący poprzez skierowanie wniosku  do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych i pomocy samorządu wojewódzkiego  w mijającym roku  doprowadzili do   odmulenia rzeki , co w opinii wielu osób było  zadaniem  niemożliwym do wykonania. Zarząd  Miejsko Gminny  PSL w sposób bardzo czynny uczestniczy w  wielu uroczystościach organizowanych na terenie powiatu w widoczny sposób włączając się w  pomoc przy ich organizacji poprzez dostarczanie produktów ze swoich gospodarstw np. na dożynki wojewódzkie .

W dalszej części  spotkania obecny  poseł do Parlamentu Europejskiego kol Andrzej Grzyb w analityczny sposób przedstawił założenia dotyczące  PROW 2014 – 2020 jak również poinformował zebranych o działaniach  na forum Parlamentu Europejskiego .

Nie  została również pominięta sprawa podania się do dymisji  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kol Stanisława Kalemby , która wywołała bardzo dużo kontrowersji nawet w samych szeregach  PSL, ale przede wszystkim wśród  rolników. W bardziej szczegółowy sposób problem ten przedstawił  obecny na spotkaniu poseł Piotr Walkowski , który  odniósł się również  do  sprawy PROW  i  zmian jakie z tego tytułu   będą obowiązywać przy uruchamianiu  kolejnych programów.

Kolejnym mówcą  była Pani Teresa Artmańska  Prezes Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach, która przedstawiła  aktualną ofertę kierowanego  banku  a następnie poprosiła obecnych na sali pracowników o   rozpoczęcia losowania  ‘’małego AGD’’,  w którym mieli możliwość wzięcia udziału wszyscy , którzy wchodząc na spotkanie wypełnili ankietę.  I tutaj nie sposób podkreślić , że  pomysł ten  zyskał bardzo duża aprobatę uczestników , a szczęśliwcami okazali się  osoby różnego wielu i zawodów , którzy byli uczestnikami spotkania

Kolejnym punktem spotkania była informacja na temat zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego i prezentacja  kandydata Kol Andrzeja Grzyba  nr 1 na liście w okręgu 7 Wielkopolska. Na tą okoliczność zostały rozdane  listy, gdzie należy udzielić poparcia kandydatów, aby można było  dokonać  ich  rejestracji. Spotkanie zakończone zostało wspólną kolacją.

Urszula Marcinkowska

Biuro posła Piotra Walkowskiego

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?