Unia Energetyczna – debata przed Szczytem

Unia Energetyczna powinna dawać przejrzyste wytyczne dotyczące przyszłości energetycznej kontynentu – mówił w czasie debaty w parlamencie Europejskim Andrzej Grzyb, współprzewodniczący delegacji PO-PSL. Deputowany podkreślił, że nadchodzący szczyt poświęcony EU musi dać odpowiedź jak będzie kształtować się polityka energetyczna.

 

Europejska strategia energetyczna to niezbędny element bezpieczeństwa dotyczącego tej dziedziny gospodarki. Jej podstawą powinna być Unia Energetyczna oparta na wspólnym rynku energii

 

– Unia Energetyczna powinna być zbudowana na zasadach solidarności i przejrzystości. Niezbędne jest nakierowanie na współpracę z państwami trzecimi, szczególnie, jeśli chodzi o dywersyfikację źródeł i tras przepływu i dostaw surowców energetycznych do UE – mówił w czasie debaty Andrzej Grzyb.

 

Unia Energetyczna musi mieć ambitne zadania, które nie będą ograniczać się tylko do rewizji

rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu. Jak podkreślił Andrzej Grzyb tutaj niezbędne będą przejrzystość i udział Komisji Europejskiej w czasie negocjacji umów energetycznych z państwami trzecimi. Konieczne jest stworzenie mechanizmów pozwalających wspólne negocjowanie zakupów surowców energetycznych.

 

– W ramach Unii Energetycznej powinniśmy mówić zarówno o integracji sieci energetycznych i rynku energii elektrycznej, integracji sieci gazowych, ale także o przyszłym rozwoju energetycznym UE,.

 

W czasie szczytu nacisk musi być położony na nowe źródła energii, rozwoju energii opartej na zasobach własnych  oraz autonomii w kształtowaniu “energy mix”.

Unijni przywódcy do Brukseli przyjadą 19 marca. Obrady potrwają dwa dni.

 

 

©2022 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?