Zniesienie barier na unijnym rynku priorytetem Bieńkowskiej

Członkowie komisji ds. przemysłu, badań i energii (ITRE) oraz rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów (IMCO) przesłuchali dziś Elżbietę Bieńkowską – kandydatkę na stanowisko komisarza UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i małych i średnich przedsiębiorstw.
– Ambitny cel wzrostu produkcji przemysłowej w UE z 16 do 20 procent PKB jaki założyła pani Komisarz będzie wymagał od niej wielkiej determinacji. Najtrudniejsze będzie pogodzenie celów wzrostu polityki przemysłowej z polityką energetyczno-klimatyczną. Będzie to jedno z największych wyzwań nie tylko dla komisarz Elżbiety Bieńkowskiej, ale w ogóle dla całej Komisji Europejskiejpowiedział Andrzej Grzyb, współprzewodniczący delegacji PO-PSL.

– Elżbieta Bieńkowska zrobiła duże wrażenie na posłach do Parlamentu Europejskiego, swoją wiedzą i przygotowaniem – powiedział po spotkaniu komisji Jan Olbrycht, przewodniczący polskiej delegacji PO-PSL w Parlamencie Europejskim.

– W komisji ITRE od kilku lat działamy na rzecz reindustrializacji Europy – budowy nowoczesnego, konkurencyjnego, przyjaznego środowisku przemysłu. Od tego zależy wzrost, nowe miejsca pracy i dobrobyt naszych obywateli. Przemysłowe serce Europy bije w takich regionach jak Śląsk. Cieszy więc, że to właśnie premier Bieńkowskiej, wywodzącej się z Mysłowic, przewodniczący Juncker powierzył to portfolio. Jednocześnie nie zbudujemy Europy wielkiej gospodarczo bez małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego uproszczenie procedur, łatwiejszy dostęp do funduszy oraz wzmacnianie innowacyjności MŚP to drugie, najważniejsze wyzwanie stojące przed Elżbietą Bieńkowską – podkreślił Jerzy Buzek, przewodniczący komisji ds. przemysłu, badań i energii.

– Elżbieta Bieńkowska pokazała, że jest świetnie przygotowana do zarządzania tym ogromnym obszarem, jakim jest wspólny rynek, przemysł, przedsiębiorczość oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Ale też, chyba, nikt nie spodziewał się, że będzie inaczej. Cieszę się na współpracę w trakcie Jej pięcioletniej misji – podsumowała Róża Thun, wicekoordynatorka w komisji rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów.

Wspólny rynek jest podstawą Unii Europejskiej, oraz czynnikiem, który buduje wzrost gospodarczy i konkurencyjność Europy. Jako komisarz, Elżbieta Bieńkowska będzie miała za zadanie wzmocnić europejski przemysł, działać na rzecz znoszenia barier dla przedsiębiorców, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, usługodawców i usługobiorców w Europie. Będzie chronić przedsiębiorców przed dyskryminacją i ułatwiać transgraniczny przepływ usług. Jednym z jej zadań będzie też działanie na rzecz wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi w sektorze obronności.

Nowa komisarz będzie pracowała nad kwestiami dotyczącymi rynku wewnętrznego towarów, który wpływa na codzienne życie milionów obywateli i przedsiębiorstw. Będzie dbała o prawa własności przemysłowej, znaki towarowe, zasady oznaczania pochodzenia produktów i wiele innych spraw, w tym dotyczące zapewnienia konsumentom dostępu do bezpiecznych produktów.

Źródło: www.eppgroup.eu

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?